Vanuit de verbinding met God en geraakt door de boodschap van Jezus Christus willen we ons geloof voeden in contacten met de samenleving ver weg, zoals de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking die onderhoudt met Burkina Faso.

De commissie ZWO heeft daarbij een drieledige doelstelling:

  1. De plaatselijke PKN gemeente voortdurend te informeren over wat er gaande is in de wereld van de Z, de W en de O en haar, waar mogelijk, te betrekken bij het werk op deze gebieden.
  2. Actief bezig te zijn naar buiten toe om praktische hulp te bieden, materieel en geestelijk, waar dat nodig is en voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
  3. De plaatselijke bevolking zo veel mogelijk te informeren en waar mogelijk te betrekken bij het werk van ZWO. Hierbij de dialoog over onze motieven niet uit de weg gaand.

Voor meer informatie over de projecten in Burkina Faso, waarin de commissie ZWO participeert, zie de website van de Stichting Geldrop-Burkina Faso:  http://www.geldrop-burkinafaso.nl/