Schilderen bij een Bijbelverhaal zondag 17 oktober 2018

sbeb1810a

Linker paneel, geschilderd door Helmi en Lineke

Het schilderstuk van Lineke en Helmi gaat over Marc. 10 : 28-31. Je ziet iemand die zijn huis, vrouw en kind achterlaat. De vrouw kijkt kwaad. De man kijkt verheugd naar wat hij vervolgens ontvangt (vs. 30); dat komt vanuit de Wolk (God ging Israël in een wolk voor in de woestijn).

Midden paneel, geschilderd door Henk en MarieJose

Dit schilderij geeft het gesprek van Jezus (centrale figuur) met de ‘rijke jongeling’ (rechter figuur) tamelijk concreet weer. De opdracht van Jezus om alles te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven brengt hem in gewetensnood. Dat wordt uitgebeeld door de wolk van bezittingen waarmee zijn gedachten vervuld zijn. Jezus wijst naar de armen die in onze tijd uitgebeeld kunnen worden als vluchtelingen in een opvangkamp.

Rechter paneel, geschilderd door Wim, Jan Hendrik en Ineke

De mensen, onder in beeld, haasten zich in dit aardse bestaan (de kleur van de aarde) naar de luchthaven om in te checken. Ze zijn druk bezig met hun bezit, huizen, auto’s, mobieltjes, koptelefoon, vooral veel bagage . Hun rugzakje is te vol. Zo kom je niet door de detectie-poort, zo kom je niet in de hemel (vroeger stond Petrus bij de hemelpoort). Ook dat arme kameel heeft een rugzakje en past niet door het poortje. - Het is moeilijk om los te laten - De hemel is blauw gekleurd, maar niet hemelsblauw als wanneer de zon het verlicht. Hier komt het Licht (als in Openbaring) van God en verloopt het blauw (hoe hoger je komt) van licht naar donkerblauw naar zwart en goud.