Tegeltableau in de entree van 't Kruispunt

 leeuw entree

Toegegeven, het kunstwerk stond al een jaar in 't Kruispunt. Maar nu hangt het (links) in de entree, met dank aan de mannen van Beheer! Reden om er iets over te vertellen.

Het gaat om een tegeltableau van 120 x 128 cm met een kleurige afbeelding van dieren: een leeuw, pauw, giraffe, twee flamingo's, twee uilen en een  slak. Het kunstwerk hing vroeger in de christelijke basisschool De Ark. Later heette de school De Bron en op dit moment maakt De Branding nog gebruik van enkele lokalen. Centraal in de Coevering is een nieuw scholencomplex gebouwd, het is de bedoeling dat daarna het gebouw aan de Willem Barentszweg gesloopt wordt.

Lya Haezer, destijds directeur van De Bron, vroeg of 't Kruispunt misschien belangstelling had voor één van de tableaus (er was nog een tweede, met 18 dieren). Werkgroep Exposities  ging kijken en was onverdeeld enthousiast. We konden de 'leeuwen' krijgen. Ophalen was nog knap lastig, het is een zwaar geval, met vier man is het op z'n plaats getild.

En ja, kunstwerk met dieren, in (school) De Ark, u begrijpt het al, het gaat inderdaad om een verbeelding bij het bijbelverhaal Noach en de ark waarin alle soorten dieren gered worden tijdens de zondvloed.

Het is in 1977 gemaakt door Lou Manche, u kunt dat rechts onderaan lezen. Lou Manche (Amsterdam 1908 - Veldhoven 1982) was een veelzijdig kunstenaar: beeldhouwer, glazenier, keramist en illustrator van onder andere kinderboeken.

We zijn er blij mee. Een vrolijke entree met de leeuw en andere dieren. Het vormt ook een mooie verbinding met het schilderij De Schepping in de kerkzaal. Genesis 1 vertelt hoe het allemaal begonnen is. Na de zondvloed, het verhaal van Noach in Genesis 6-9, komt er een nieuw begin. En God sluit een verbond met al wat op de aarde leeft.