De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

Klik op de link Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo en u vindt de wijze waarmee we daar in onze kerklijke gemeente omgaan. 

U kunt desgewenst dit document downloaden en afdrukken, de manier waarop is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt, raadpleeg de handleiding van uw browser.