Beheer

Alle zaken betreffende beheer van financien en bezittingen worden binnen de Protestantse gemeente Geldrop-Mierlo uitgevoerd door een drietal organisaties

  1. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente.
  2. De Diaconie is verantwoordelijk voor alles wat met diaconaat en werelddiaconaat samenhangt.
  3. De Beheerstichting is verantwoordelijk voor het beheer van kerkgebouw 't Kruispunt en de Protestantse begraafplaats.

Uw bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot max 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar in een schenkingsacte vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. De tussenkomst van een notaris is daarbij  niet meer nodig. Vraag uw kerkrentmeesters om informatie. Wij willen dit voor u geheel kosteloos verzorgen.

Graag een telefoontje naar Kerkrentmeesters:  040 - 2857910

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende  instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting .

Ook de plaatselijke gemeenten vallen onder de groepsbeschikking die de PKN gemaakt heeft met de belastingdienst. 
Maar dat betekent wel dat elke gemeente en diaconie verplicht is om transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens op hun website publiceren.
 
U kunt meer over ANBI meer lezen op de website van de PKN: www.pkn.nl/ANBI
 
De relevante informatie over onze eigen gemeente vindt u via de volgende twee links:
 
1. College van kerkrentmeesters, inclusief de financiën van Beheer en ZWO
2. Diaconie