Beheer

Alle zaken betreffende beheer van financien en bezittingen worden binnen de Protestantse gemeente Geldrop-Mierlo uitgevoerd door een drietal organisaties

  1. De Beheerstichting is verantwoordelijk voor het beheer van kerkgebouw 't Kruispunt en de Protestantse begraafplaats
  2. De diaconie is verantwoordelijk voor alles wat met diaconaat en werelddiaconaat samenhangt
  3. Alle overige zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende  instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting .

Ook de plaatselijke gemeenten vallen onder de groepsbeschikking die de PKN gemaakt heeft met de belastingdienst. 
Maar dat betekent wel dat elke gemeente en diaconie verplicht is om transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens op hun website publiceren.
 
U kunt meer over ANBI meer lezen op de website van de PKN: www.pkn.nl/ANBI
 
De relevante informatie over onze eigen gemeente vindt u via de volgende twee links:
 
1. College van kerkrentmeesters, inclusief de financiën van Beheer en ZWO
2. Diaconie

Uw bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot max 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar notarieel vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.Binnenkort is daarvoor zelfs de tussenkomst van een notaris niet meer nodig. Vraag uw kerkrentmeesters om informatie. Wij willen dit voor u geheel kostenloos verzorgen.

Graag een telefoontje naar Kerkrentmeesters:  040 - 285 39 32