We hebben wat te vieren in dit nieuwe jaar!
Net het Beethovenjaar achter de rug, wordt in 2021 Jan Pieterszoon Sweelinck herdacht (1562 -1621). En er zullen nog wel meer historische momenten te gedenken zijn.
Maar ik zoek het dichter bij huis. Huis ja: ons kerkgebouw 't Kruispunt bestaat 50 jaar. De gevelsteen bij de voordeur herinnert ons daaraan, die vermeldt als datum 21-8-1971.
Nu we vanwege corona steeds de zijdeur gebruiken misschien wat vergeten?
De kerk is in december 1971 in gebruik genomen.

Of we dit jaar echt met iedereen bij elkaar feestelijk het glas kunnen heffen weten we niet. Het virus is nog niet weg. Maar in 2KLANK zullen we in ieder geval aandacht besteden aan het jubeljaar. Graag horen we uw herinneringen. Wat weten we nog van de voorbereiding / bouwperiode? Zijn daar foto's van? Wie heeft de gevelsteen ontworpen? Wie heeft die steen (symbolisch) ingemetseld? Wie van u was daarbij?
Kortom, wat weten wij nog / willen wij weten?
Een aantal eerste vragen. Samen brengen we het verleden tot leven.

eerste steen Kruispuntkopie 400

De tekst op de gevelsteen komt uit Psalm 24, het eerste vers: Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen (vertaling NBG51).

Toevallig (?) heeft Piet Beishuizen deze psalm besproken in het vorige nummer van 2KLANK. Dit artikel is hier ook op de website te lezen.

Jaap van der Veer