Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 2 juni
10.00 uur ds. J.H. Kip
1 Samuel 12,19-24; Johannes 14,15-21

Zondag 9 juni
Pinksteren
10.00 uur ds. J.H. Kip
Joël 3,1-5; Handelingen 2,1-11; Johannes 20,19-23

Zondag 16 juni
10.00 uur mw. P. Zweers, Waalre
Spreuken 8,22-31; Johannes 3,1-16

Zondag 23 juni
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 65,1-9; Lucas 8,26-39

Zondag 30 juni
10.00 uur ds. K. Seijdell, Waalre
1Koningen 19,19-21; Lucas 9,51-62

Zondag 7 juli
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 66,10-14; Lucas 10,1-20