Vanwege het coronavirus is het bijwonnen van een kerkdienst niet mogelijk. Ze worden wel via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl of  KruispuntTV

Zondag 9 mei
10.00 uur dhr. P. Molenaar, ‘s Hertogenbosch
Psalm 62: 6 - 9, Lucas 11: 1 - 13

Donderdag 13 mei, dienst in Heeze
Hemelvaart
10.00 uur ds. M. van Nie

Zondag 16 mei
10.00 uur ds. J.H. Kip
Exodus 19, 1-11; Johannes 17, 14-26

Zondag 23 mei
Pinksteren
10.00 uur ds. J.H. Kip
Genesis 11, 1-9; Handelingen 2, 1-24; Johannes 14, 8-17

Zondag 30 mei
10.00 uur ds. J.H. Kip
Deuteronomium 6, 17-25; Johannes 3, 1-16

Zondag 6 juni
10.00 uur mw. P. Zweers, Waalre
Habakuk 2, 1-4; Johannes 3, 22-36

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal.