Kerkdiensten kunnen door maximaal 40 kerkgangers worden bijgewoond, na aanmelding; zie hiervoor de voorpagina van de website. Ze worden wel via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl (alleen geluid) of  kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid)

Zondag 29 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 2, 4 - 13; Johannes 6, 60 - 71

Zondag 5 september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Rechters 6, 36 - 40; Johannes 7, 1  - 24

Zondag  12  september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Genesis 45,1 - 15; Johannes 7, 25 - 31

Zondag  19  september
Schrift en Tafel   (!)
10.00 uur ds. J.H. Kip
Zacharia 14, 1 - 11.16; Johannes 7, 32 - 39

Zondag  26  september
10.00 uur ds. R. Wijkhuizen, Helmond
2 Samuel 23, 13 - 17; Johannes 7, 40 - 52

Zondag  3  oktober
10.00 uur ds. J.H. Kip
Exodus 34, 4 - 9; Johannes 8, 1 - 11

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal.