Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 28 april
10.00 uur                                                                             ds. P. Kwast
Genesis 28,10-22; Lucas 24,13-35

Zondag 5 mei
10.00 uur                                                                             ds. J.H. Kip
Jeremia 32,36-41; Lucas 24,35-48