Vanwege het coronavirus is het bijwonnen van een kerkdienst niet mogelijk. Ze worden wel via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl of  KruispuntTV


Zondag 14 februari 2021
10.00 uur ds. J.H. Kip
2 Koningen 5,1-15; Marcus 1, 40-45 

Zondag 21 februari 2021
10.00 uur dhr. P.A. Flach, Nuenen
Genesis 9, 8-17; Marcus 1, 12-15

Zondag 28 februari 2021
10.00 uur ds. J.H. Kip
1 Koningen 19, 9-18; Marcus 9,2-10

Zondag 7 maart 2021
10.00 uur ds. M. van Nie (ruilen met Heeze)
Exodus 20,1-17; Johannes 2,13-22

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal.