Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 11 augustus
10.00 uur ds. J. Beks, Eindhoven
Leviticus 19, 9-18, Mattheus 5, 38-48

Zondag 18 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 23,23-29; Lucas 12,49-56

Zondag 25 augustus
Samen met PG Heeze
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 30,15-21; Lucas 13,22-30

Zondag 1 september
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Deuteronomium 24,17-22; Lucas 14,1.7-14