Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 22 december
Vierde zondag advent
10.00 uur ds. J.H. Kip
Micha 7, 1-7.18-20; Matteus 1,18-25

Dinsdag 24 december
Kinderkerstviering
19.00 uur
Voor kinderen, maar iedereen is welkom
(Zie de uitnodiging op de voorpagina van de website)

Dinsdag 24 december
Kerstnachtdienst, m.m.v. Rejoice
21.00 uur ds. J.H. Kip
Micha 5, 1-4a; Titus 2,11-14; Lucas 2,1-20

Woensdag 25 december
Kerstmorgendienst
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 52,7-10; Johannes 1,1-14

Zondag 29 december
10.00 uur dhr. P.A.Flach, Nuenen
Jesaja 61,10-62,3; Lucas 2,33-40

Dinsdag 31 december
Oudjaarsavondvesper (samen met PG Heeze)
19.30 uur ds. J.H. Kip
Psalm 31; Jesaja 55,6-13

Zondag 5 januari 2020
Zondag Epifanie
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 60,1-6; Matteus 2,1-12

-er is kinderkerk-

Zondag 12 januari
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 42,1-9; Matteus 3,13-17

Zondag 19 januari
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 62,1-5;Johannes 2,1-11

19.00 uur Kerk v Zesgehuchten
Oecumenische dienst in de
gebedsweek voor de eenheid
“Zij waren buitengewoon vriendelijk”
Handelingen 28, 2

Zondag 26 januari
10.00 uur P.A. Flach, Nuenen
Jesaja 49,1-7;Matteus 4,12-22

Zondag 2 februari
10.00 uur ds. M. van Nie
(Ruilen met Heeze)
Sefanja 2,3;3,9-13; Matteus 5,1-12

-er is kinderkerk-