Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag  20 oktober
10.00 uur mw. A van Herwijnen, Deventer
2 Samuel 5,6-16; Lucas 18, 1-8

Zondag  27 oktober
Schrift en Tafel, ruilen met Heeze
10.00 uur ds. M. van Nie
Jeremia 14,7-10.19-22; Lucas 18,9-14

Zondag 3 november
10.00 uur ds. G. Baerends, Son
Genesis 12, 1-8; Lucas 19, 1-10

-er is kinderkerk-

Zondag 10 november
Willibrord-zondag “Uit liefde voor God”
10.00 uur diaken H v Leuken en ds. J.H. Kip
2 Makk. 7,1-2.9-14; Lucas 20,27-38

Zondag 17 november
10.00 uur ds. J.H. Kip
Exodus 3, 1-15; Lucas 20, 27-38

Zondag 24 november
Gedenken van de Gestorvenen
m.m.v. Rejoice
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 60,1-11.17-22; Matteus 5, 1-12

Zondag 1 december
Eerste zondag advent, Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Micha 2; Matteus 24, 32-44

-er is kinderkerk-