Login

Pastorale raad

In de pastorale raad vindt er een uitwisseling plaats van ervaringen vanuit de wijken, pastorale zaken zoals bezoekwerk, wijkactiviteiten, huiskamergesprekken en thema’s rondom het pastoraat. De pastorale raad komt minimaal 2x per jaar bij elkaar.
Deelnemers: predikant, pastorale ouderlingen, contactpersonen van de wijken, opbouwwerk en een afgevaardigde van de diakonie.