Login

banner

 

Kerkdiensten in het Kruispunt

Kerkdiensten kunnen door maximaal 40 kerkgangers worden bijgewoond, na aanmelding; zie hiervoor de voorpagina van de website. Ze worden wel via internet uitgezonden. Klik daarvoor op één van links  kerkomroep.nl (alleen geluid) of  kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid)

Zondag 18 juli
10.00 uur ds. Th. de Zwart, St-Anna-ziekenhuis
Psalm 42, Psalm 43

Zondag 25 juli
10.00 uur ds. J. vd Brink, Eindhoven
Deuteronomium 8,1-6; Johannes 6,1-15

Zondag 1 augustus
10.00 uur ds. Th. de Zwart, St-Anna-ziekenhuis
Jesaja 43,1-13; Johannes 6,16-21

Zondag 8 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
1 Koningen 17,8-16; Johannes 6,22-29

Zondag 15 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Nehemia 9,9-21; Johannes 6,30-40

Zondag 22 augustus
10.00 uur ds. G. Baerends, Son
Spreuken 9,1-11; Johannes 6,41-59

Zondag 29 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 2,4-13; Johannes 6,60-71

Zondag 5 september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Rechters 6,36-40; Johannes 7,1-24

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal.