banner

 

BudgetMaatje Geldrop-Mierlo

Het is bekend dat er in ons land steeds meer mensen in financiële problemen komen. Als kerk zijn we uiteraard betrokken bij mensen die het moeilijk hebben. Vanuit de kerken is een paar jaar geleden dan ook het project “SCHULDHULPMAATJE” gestart. De naam is inmiddels gewijzigd in BudgetMaatje Geldrop-Mierlo.

Ook in Geldrop kwam de vraag of we hieraan mee konden werken. Het is de Vincentiusvereniging van de R.K. kerk geweest die het voortouw heeft genomen. Vanuit de protestantse kerk zijn er ook een paar mensen van het begin af betrokken geweest.

Een aantal keren per jaar wordt er tijdens de zondagmorgendienst gecollecteerd voor “DIACONALE INSTELLINGEN”, maar hebt u zich ooit afgevraagd wat dit dan wel voor instellingen zijn?

Doe mee!

Er lopen altijd wel een aantal acties die we ook als Protestantse Gemeente bij u willen aanbevelen. De Diaconie is daar vaak bij betrokken. In ieder geval vragen wij uw aandacht, geld of tijd voor het goede doel.

Zorg voor elkaar in Geldrop-Mierlo

Mensen de zorg en hulp bieden die ze verdienen.Dat doet Zorgvoorelkaar.com. Op deze online marktplaats voor hulp en zorg, ziet u snel wie er in uw omgeving hulp nodig heeft en wie vrijwillige of professionele hulp kan bieden.Via Zorgvoorelkaar.com komt u eenvoudig met elkaar in contact.