Protestant 

De Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo telt ongeveer 590 leden op 390 adressen. Ons kerkgebouw is 't Kruispunt, Slachthuisstraat 22, in Geldrop. Het staat op de hoek van de Laan der Vier Heemskinderen, tegenover het politiebureau.
We nodigen u uit om met ons mee te doen, u bent van harte welkom! En we hopen dat u zich in onze kerk thuis zult voelen.
Naast de zondagse eredienst zijn er veel activiteiten 'door de week'. U kunt daar elders op deze website alles over lezen.

Van federatie naar fusie

Geldrop-Mierlo was in Nederland de eerste gemeente die 'Samen op Weg' ging. In 1970 vormden wij al een federatie van Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
In 2004 zijn de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). pkn logoOok Geldrop-Mierlo is hier van harte in mee gegaan, de bestaande federatie is in 2006 omgevormd, we zijn nu gefuseerd.
We maken dus deel uit van de landelijke protestantse kerk, de PKN. Wilt u daar meer van weten kijk dan eens op de website www.pkn.nl

Visie op gemeente-zijn

Wij zijn een gemeenschap van mensen die zich willen laten aanspreken door de bijbel, Gods Woord. Wij willen Hem dienen in ons persoonlijk leven en in ons samen-leven als christelijke gemeente. Ook willen wij anderen vertellen wat ons beweegt: het perspectief van het doorbreken van Gods koninkrijk op aarde.
Wij beseffen dat elke generatie opnieuw de relatie met God moet ervaren en mogelijk de manier van kerk-zijn anders wil vormgeven. Daarom blijven we werken aan vernieuwingsprocessen, in het vertrouwen dat God mensen inspireert en creatief maakt.