Inspiratie

Met Pinksteren vieren wij de komst van de Heilige Geest. Iedere zondag, voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om de Heilige Geest. We bidden dat onze harten en onze oren geopend mogen worden, om deze blijde boodschap binnen te laten komen. En we bidden ook, dat het niet alleen bij horen blijft, maar dat deze boodschap ook in onze daden, in onze manier van leven werkelijkheid mag worden. De Heilige Geest, blaast ons de adem van God in. God blies zijn adem in de neus van de mens, en mens werd tot een levend wezen. In het woord inspiratie, zit het woord spiritus, Geest. Inspiratie, betekent vervuld worden door de Geest.

Kunstenaars, mensen die met hun handen iets maken, schilders, beeldhouwers, tekenaars, laten zich leiden door inspiratie. De inspiratie van een kunstenaar is moeilijk onder woorden te brengen, het is immaterieel. Het is een idee, een ingeving, iets dat geen gestalte heeft, maar dat in de handen van de kunstenaar vorm krijgt. De concrete vorm van een kunstwerk, kan een schilderij zijn, een beeld, een wandkleed, en heel veel andere mogelijkheden.

Vaak krijgt die inspiratie van een kunstenaar nogal veel aandacht. Daar wordt naar gevraagd. Waar haal je je inspiratie vandaan, hoe ben je erop gekomen dit te maken, waar komen je ideëen vandaan. Maar een kunstenaar is óók een ambachtsman of -vrouw. Het heeft óók te maken met vakmanschap. Met de vraag hoe ga je om met je materialen. Waar haal je die vandaan, hoe bewerk je die. Welke gereedschappen gebruik je erbij. Dat vakmanschap, die ambachtelijkheid, heeft een mens niet zomaar in de vingers, dat vraagt leertijd. Je moet leren om materialen te bewerken, om gereedschappen te hanteren. Kennis opdoen, hoe deed men dit in het verleden. Hoe zijn de ontwikkelingen in onze tijd. Kijken hoe een ander het doet, daarvan iets opsteken. Dat kost moeite, dat kost inspanning. Als een kunstwerk tot stand komt, gaat dat gepaard met transpiratie, en ook met inspiratie.

Hoe is de verhouding tussen die twee? 95 procent transpiratie, en 5 procent inspiratie? Of zijn het andere percentages? Als je een kunstwerk bekijkt, en bewondert, dan bewonder je ook het vakmanschap, knap dat iemand zoiets kan maken. Wat een mooi materiaal, wat zit het goed in elkaar.
Inspiratie, inblazing van de Geest, het komt ons niet zomaar aanvliegen, er gaat wat aan vooraf. Arbeid, inspanning, je best doen, een leertijd. Het kost moeite.

Wij leven in de tijd van Google. Als je iets wilt weten, klik maar even aan, en Google weet het antwoord. Een hoogleraar theologie, vertelde over eerstejaarsstudenten. Zij hadden college over de bijbel. Eén van hen zei, waarom moeten we dat allemaal leren, je kan het toch zo opzoeken op Google? Er is inderdaad heel veel op te zoeken op Google. Dat kan makkelijk zijn, als je even snel iets wilt weten. Maar het lezen uit de bijbel bestaat niet uit weetjes. Het lezen uit de bijbel kan je niet leren, door dit boek te benaderen, als een kwis, waar het om het juiste antwoord gaat. Lezen uit de bijbel, gaat gepaard met inspanning. Kennis over de achtergrond, kijken wat anderen erover gezegd hebben. Kijken hoe deze tekst gewerkt heeft in het leven van mensen. Kijken hoe deze tekst werkt in je eigen leven. Lezen uit de bijbel, betekent leven met de bijbel. Dat kost tijd, dat kost leertijd, dat kost moeite, en inspanning.

Iets opzoeken op Google, gaat voorbij aan de transpiratie, gaat voorbij aan inspanning. Maar het allerbelangrijkste wat je mist als je iets opzoekt op Google, is de vreugde van het zelf ontdekken. Een kunstenaar die zelf iets maakt, ervaart de vreugde van het scheppen. De vreugde van het zelf tot stand brengen. Iemand die bijbel leest, ervaart de vreugde, van Gods liefde. De vreugde van het ontdekken, van die steeds weer verrassende boodschap. Google geeft die vreugde niet. Die vreugde, die tinteling, dat is de Heilige Geest. Die laat zich niet vangen in Google, maar gaat dat verre te boven.

Mirjam van Nie