Pastorale klank

Maandelijks verschijnt in ons kerkblad 2Klank de meditatieve rubriek Pastorale Klank, veelal geschreven door onze eigen predikant ds. Jan-Hendrik Kip, soms ook door anderen. De mees recente klanken vindt u hier.

Wandeling

Een wandelkaart kun je moeilijk lezen terwijl je wandelt. Je zult er even voor moeten stilstaan om goed te kunnen zien waar je bent. Herkenbare punten in de omgeving ontdekken, en dan kijken waar je vandaan komt, waar je precies bent, en hoe je verder moet. Zo is het met een wandeling zoals we die in onze vrije tijd maken, wellicht in de komende vakantietijd, maar zo is het ook met de Grote Wandeling, met je levenswandel, de weg die je loopt door je leven.

Inspiratie

Met Pinksteren vieren wij de komst van de Heilige Geest. Iedere zondag, voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om de Heilige Geest. We bidden dat onze harten en onze oren geopend mogen worden, om deze blijde boodschap binnen te laten komen. En we bidden ook, dat het niet alleen bij horen blijft, maar dat deze boodschap ook in onze daden, in onze manier van leven werkelijkheid mag worden. De Heilige Geest, blaast ons de adem van God in. God blies zijn adem in de neus van de mens, en mens werd tot een levend wezen. In het woord inspiratie, zit het woord spiritus, Geest. Inspiratie, betekent vervuld worden door de Geest.

De Paasparadox

Helaas ben ik er door niemand op aangesproken. Laat ik er dan zelf maar over beginnen. Wij hebben Pasen op de verkeerde dag gevierd! Ja! Want wanneer is het Pasen? Het goede antwoord is sinds mensenheugenis: op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Zo heeft de kerk het al heel vroeg, in 325 op het concilie van Nicea, vastgelegd. Met de paasdatum schuiven natuurlijk ook 40-dagen-tijd, Hemelvaart en Pinksteren mee. Even kijken naar het jaar waarin we nu leven: op 20 maart begon de lente, op 21 maart was het volle maan. Dus had het op 24 maart Pasen moeten zijn. Maar het was pas Pasen op de zondag na de twééde volle maan (19 april) in de lente.

Hartje

Valentijn

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Een gedenkdag, zeg maar, voor verliefde mensen. U merkt het straks wel aan de vele bonbondoosjes in hartvorm in de supermarkt of aan de prijzen bij de bloemenhandelaar; de commercie springt er graag op in. Valentijnsdag, daar hebben we als kerk toch niets mee te maken, denkt u? Dan moet u beslist even doorlezen, vind ik.

Wierook

In 2019 valt 6 januari op een zondag. Dat is mooi, zo komt het feest van Epifanie (katholieken zeggen: Driekoningen) goed tot zijn recht. Het gaat dan namelijk onvermijdelijk over de drie wijzen die, geleid door een ster, uit het Oosten komen en het nieuwgeboren kind komen aanbidden.