Maandelijks verschijnt in ons kerkblad 2Klank de meditatieve rubriek Pastorale Klank, veelal geschreven door onze eigen predikant ds. Jan-Hendrik Kip, soms ook door anderen. De mees recente klanken vindt u hier.

Doopnamen

In deze tijd voor Pasen en met Pasen zelf staat het boek Exodus op het rooster. Op de eerste zondag van de veertigdagen tijd ging het over Mozes bij de brandende doornstruik en over de beproeving in de woestijn. Op de zondagen daarna gaat het over de plagen, de moeite van het volk, en de pogingen van Mozes en Aäron om tot de farao door te dringen. Met Pasen gaat het over de uittocht, de doortocht door het water van de Rode Zee, de bevrijding uit Egypte.

Zen

Als er ergens het woordje "zen" opduikt, is mijn belangstelling natuurlijk ogenblikkelijk gewekt. Want, zoals de meesten van u wel weten, heb ik iets met meditatie. We ontdekten onlangs dat we, Hendriet de Feijter en ik, al 15 jaar lang samen de meditatiecursus in het Kruispunt verzorgen. Dat is dan meditatie in de lijn van de christelijke traditie, maar er zijn wel veel raakvlakken met zen, dat uit het boeddhisme komt. De manier waarop het werkt, is dezelfde, zal ik maar zeggen.

Bonhoeffer

Het lijkt me gepast om aan Dietrich Bonhoeffer te denken. Deze maand, op 4 februari, is zijn geboortedatum. En straks, op 9 april, zal het 75 jaar geleden zijn dat hij als een van de laatste verzetsmensen door de Nazi's werd omgebracht, drie weken voor het einde van de oorlog. Het gebeurde op persoonlijk bevel van Hitler. Want Bonhoeffer had een rol in de samenzwering tegen de Führer.

Dromen van vrede

“Advent is dromen, dat Jezus zal komen”. Een bekend Adventslied. Het woord “Advent” betekent “komst”. In de Adventstijd verwachten wij de komst van Jezus, zien wij uit naar zijn geboorte, dromen wij van hoe het zal zijn.