Maandelijks verschijnt in ons kerkblad 2Klank de meditatieve rubriek Pastorale Klank, veelal geschreven door onze eigen predikant ds. Jan-Hendrik Kip, soms ook door anderen. De mees recente klanken vindt u hier.

Ná corona, nóg corona, níeuw corona?

In mijn to-do-lijst had ik een map aangemaakt onder de naam "na corona". Zoals er ook een map is "voor de vakantie" en een "na de vakantie". Toen ik "na corona" maakte, voor al wat was komen te vervallen vanaf half maart, had ik ongeveer het tijdstip van nu voor ogen. Eind van de zomer zouden we het toch hopelijk wel min of meer achter de rug hebben, de toestanden rond het virus. De onbestemde verwachting dat dit allemaal toch ook weer voorbij zou moeten gaan.

Behelpen

De kerk is nog nooit zoveel in het nieuws geweest dan nu ze haar gang niet goed kan gaan, in corona-tijd. De blik van de media is daarbij vooral op de mogelijkheden en onmogelijkheden rond kerkdiensten gericht. Dat is ook de meest in het oog springende publieke activiteit van de kerk. En ik ben heel blij mét en dankbaar vóór de mensen die de online-kerkdiensten keer op keer weten te verbeteren; het lot van de kerk ligt tegenwoordig voor een groot deel in de handen van de technische mensen. En ik kijk in een camera die ver weg staat, achter in de zaal, en probeer me te realiseren dat achter dat zwarte gat honderd mensen zitten te kijken, maar ik zie geen reacties op gezichten of in de houding van mensen. Ik merk dat ik iets heel vanzelfsprekends heel erg mis: het persoonlijk contact. En dan vooral: het kijken naar en reageren op een gezicht. Reactie, respons. Eigenlijk realiseer ik me pas sinds de corona-maatregelen goed hoe essentieel dit is voor het werk wat ik doe, en ook voor het plezier wat ik daarin beleef.

Afhankelijkheid

En toen stond ons hele leven op de kop. Géén kerkdiensten meer. Géén vergaderingen. Niet meer op bezoek gaan, geen bezoek ontvangen. De maatregelen in verband met het coronavirus zijn ingrijpend. Voor iedereen in ons land, en daarmee ook voor ons als gemeente van Christus.