Maandelijks verschijnt in ons kerkblad 2Klank de meditatieve rubriek Pastorale Klank, veelal geschreven door onze eigen predikant ds. Jan-Hendrik Kip, soms ook door anderen. De mees recente klanken vindt u hier.

Doop

De maand januari, de tijd na het Kerstfeest, wordt in de liturgische traditie van de kerk de Epifaniëntijd genoemd. Epifanie betekent verschijning, het gaat om de verschijningen van Jezus. Met Kerstmis hebben we gevierd dat Hij is gekomen, en nu gaat het om de vraag op welke manier zal Hij bij de mensen zijn. De bruiloft te Kana hoort hierbij. Want dat was het eerste wonderteken dat Hij deed (Johannes 2:11). Ook de doop van Jezus door Johannes hoort bij deze periode van het jaar. Alle vier de evangeliën vertellen ons over de doop van Jezus in de Jordaan. Een belangrijk moment aan het begin van Zijn optreden.

Stilstand

Januari. Een nieuw jaar. Het kerstfeest ligt achter ons. Op de eerste zondag van het nieuwe jaar komen traditiegetrouw nog de drie wijzen langs en maken het kerstgebeuren compleet, maar daarna denken wij niet meer aan het kerstfeest (tenzij we verbinding hebben met een van de oosters-orthodoxe kerken). De drie wijzen horen bij zondag epifanie. Deze wijzen hebben, zo is het verhaal, een verre reis ondernomen. Een reis van het soort dat wij in corona-tijd geacht worden beslist achterwege te laten.

Lange nacht

December is de maand die voor het grootste gedeelte uit Advent bestaat, liturgisch gezien. Dat is ook zo, wanneer, zoals dit jaar, de advent al in de maand november begint. Bijna aangekomen in de laatste maand van het jaar vraag ik me af wat de advent van 2020 anders maakt dan advent in andere jaren.

Episode

“Alles komt goed @ Covid-19” staat er, in grote graffiti-letters, op een van de pijlers onder het spoorwegviaduct over het Eindhovens kanaal. Of het gedeelte vóór het apenstaartje en het gedeelte erna door dezelfde persoon zijn gemaakt betwijfel ik; het is een heel andere stijl.
Maar hoe dan ook: iemand heeft het goed gevonden dat het er op deze manier staat. Iedere keer als ik er langskom is het alsof mij even een vraag wordt gesteld. Of ik dat geloof, wat daar staat. Of ik geloof dat het goedkomt. Ik moet dan bij mezelf te rade gaan en goed aanvoelen hoe ik het inmiddels heb met deze pandemie.