Voor pastorale zorg of bij ziekte kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de wijk of een diaken.

Bij overlijden kunt u bellen naar de pastorale telefoon nr 06 20127866