Voor de uitvoering van de pastorale activiteiten is onze gemeente verdeeld in een viertal wijken. Per wijk is er een pastoraal ouderling, een aantal wijkcoordinatoren en daaromheen een aantal wijkcontactpersonen. Bovendien zijn de diakenen ook nog actief in het pastoraat voor de oudere gemeenteleden.

Tot de pastorale activiteiten behoren het bezoekwerk, organiseren van groothuisbezoek etc.