Een aantal keren per jaar wordt er tijdens de zondagmorgendienst gecollecteerd voor “DIACONALE INSTELLINGEN”, maar hebt u zich ooit afgevraagd wat dit dan wel voor instellingen zijn?

Het zijn instellingen die zich ten dienste stellen van mensen die op één of andere wijze – al of niet door eigen toedoen - in de knoei zijn geraakt. U kunt hierbij denken aan b.v. geestelijk- of lichamelijke mindervaliditeit, drugs, alcohol of gokken, gevangenen, verwaarloosde kinderen, armoede.

In Nederland zijn veel “diaconale instellingen”. Het is duidelijk dat we die niet allemaal kunnen ondersteunen. In de loop der jaren is een lijstje ontstaan. Elk jaar wordt door uw diaconie deze lijst kritisch beoordeeld. Soms valt er een instelling af, soms wordt een ander toegevoegd.

Het huidige lijstje ziet er als volgt uit:

 • Voedselbank, Geldrop-Mierlo
 • Stichting Leergeld, Geldrop-Mierlo
 • Dementeek, Geldrop-Mierlo
 • Terminale zorg, Geldrop-Mierlo
 • Hoogstraat Gemeenschap, Eindhoven
 • Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje
 • Stichting vrijwillige hulpdiensten, Eindhoven
 • Vluchtelingen in de knel, Eindhoven
 • Stichting Exodus, ’s Hertogenbosch
 • Sensoor, Nrd. Brabant   
 • Philadelphia, Amsterdam
 • Epafras
 • Rudolfstichting
 • Regenboog groep, Amsterdam
 • Stichting De Hoop, Dordrecht

Mocht het zijn dat u een instelling weet waarvan u denkt dat die onze aandacht verdient, dan zullen we dat zeker in overweging nemen. 

Herman Middelkamp