Helpen die geen helper hebben

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo heeft als doel: hulp bieden aan de naasten. Dat is in eerste instantie gericht op de leden van onze eigen kerkelijke gemeenschap maar daarnaast is men ook actief in de regio en via Kerk in Actie ook (inter)nationaal.

Voor eigen gemeenteleden betekent dit:

  •  huisbezoek aan ouderen
  •  koffiemiddagen en reisjes organiseren
  •  mensen in problemen doorverwijzen naar instanties die hulp kunnen geven
  •  zo nodig financiĆ«le hulp en andere ondersteuning bieden 

Voor buiten onze eigen kerkelijke gemeente geldt:

  •  meedoen in het Armoedeplatform Geldrop 
  •  samenwerken met andere hulporganisaties
  •  betrokkenheid bij het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje in Eindhoven
  •  bijdragen aan het Werelddiaconaat

Bereikbaar per telefoon

Wij willen als diaconie bereikbaar zijn voor eventuele hulpvragen.  Op dit nummer kan men ons altijd bereiken: 06 47015325