De psalmen

Sinds het najaar van 2015 heeft Piet Beishuizen maandelijks een persoonlijke meditatie over één van de psalmen gepubliceerd in 2Klank, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo.

Een aantal van de meest recente vindt u hieronder, alle meditaties zijn als bundel beschikbaar via de link Persoonlijke meditaties bij een aantal psalmen

Psalm 89

Vorige maand werd afgesloten met een beeld van de goede verstandhouding tussen God en de koning in de verzen 34-38.
Maar dan kantelt het beeld. De dichter klaagt God aan dat hij zijn knecht, de koning, in de steek heeft gelaten. In een lange opsomming van 8 verzen (39-46) wordt verteld wat God allemaal heeft gedaan – nare dingen - vanaf de jeugd van de koning tot hij op de troon zat en zijn tegenstanders heeft verhoogd, maar ook de muren van Jeruzalem tot puin gemaakt, en wat God niet heeft gedaan: de koning niet gered, niet geholpen in de strijd, het plunderen van de stad niet heeft voorkomen.

Psalm 89 (vervolg)

Na de inleiding van deze psalm over de grootheid van God en de macht die Hij ten toon spreidt, ook in de relatie tot het koningschap van David, slaan de volgende verzen 20-30 geheel op de persoon van David. Door de psalmist wordt hij met de woorden van God op een voetstuk gezet. Een zodanig hoog voetstuk dat orthodox christelijke exegeten van mening zijn dat deze woorden duidelijk heenwijzen naar Christus. Met name wordt dan gewezen op 20-21 waarin David als prototype geldt en in 27 waarin David zegt ‘ U bent mijn Vader’, dit kan alleen maar op Jezus slaan. Ditzelfde wordt gezien in 28-30 en 36-37, waarin de troon van David nooit zal wankelen en voor eeuwig vast zal staan. Immers na Salomo kwam een einde aan zijn rijk. Het rijk van zijn nakroost (30 en 37) moet dan ook worden gezien als het rijk van Christus die uit geslacht van David voortkwam. In de joodse exegese wordt dat uiteraard niet zo gezien.

Psalm 89

Dit is een psalm van Etan de Ezrahiet; volgens een aantekening in Groot Nieuws zou hij één der wijzen zijn geweest in de tijd van Salomo.
De meeste oudere vertalingen schetsen deze psalm als een bede aan God om aan de gelofte, aan David gegeven, te denken. Ze zien de psalm als vraag om redding; de Statenvertalers zijn positief, God zal Zijn volk verlossen!

Psalm 2

In de christelijke exegese wordt deze psalm primair messiaans uitgelegd en volgens orthodoxe christenen hebben sommige teksten direct betrekking op Jezus. In de joodse exegese is van het laatste uiteraard geen sprake.

Psalm 71

Deze psalm begint niet - zoals de meeste psalmen - met een verwijzing naar David of de voorzanger of anderszins, maar valt meteen met de deur in huis. Naast de bede om hulp en ondersteuning omdat de vijanden om hem heen staan, zijn er ook vele verzen die God loven; het is een gebed en een lofzang. In de psalm komt een nauwe relatie naar voren tussen de dichter en zijn God.

Psalm 61

De dichter begint (2,3) met het vragen van aandacht van God omdat hij zich ver van het centrum van de veiligheid vandaan voelt en ook is. Situeren de oudere vertalingen (S en NBG) hem nog aan het einde van het land, naar mijn idee dan suggererend, de grens van het land van inwoning, de andere vertalingen hebben hier vertaald aan het einde van de aarde. Daarmee aangevend een balling te zijn in de vreemde, hetgeen toch iets anders is dan nog in het eigen land te verkeren en in nood zitten.

Psalm 27

De dichter begint met de stelling dat God zijn licht en redding is; hij behoeft dus nergens bang voor te zijn. Maar dan komen kwaadwilligen op hem af om hem te doden, maar die vielen om. Vervolgens nadert een leger en komt er oorlog en toch is hij niet bevreesd en weet hij zich veilig.

Psalm 36

In de eerste verzen begint de dichter te vertellen hoe de slechte mens zich opstelt in het leven (2-5); vervolgens schetst hij de liefde van God (6-12) en sluit af in de het laatste vers (13) dat de slechteriken worden verslagen.

Psalm 39

De psalm is in een persoonlijke vorm (ik, mij) geschreven met enkele algemene bewoordingen (de mens, iemand) aan het einde van de eerste perikoop (vers 7) en tweede perikoop (vers 12).