Psalm 63

De psalmist begint met de uitspraak dat hij God zoekt, zijn God zoekt, hij smacht met heel zijn wezen vanuit een dorstig land. Wat is een dorstig land? Kees Waayman (Interpretatie juli 2001) ziet hier op grond van het Hebreeuws, de nachtelijke situatie, van waaruit de psalmist ontwaakt. Als enige vertaler geeft de Statenvertaling daar ook aanleiding toe. Daar is vertaald dat de psalmist God zoekt in de dageraad, dus bij het ontwaken, Het is opmerkelijk dat alle andere vertalingen dit aspect hebben weggelaten. De situatie van de nacht komt terug in vers 7.

In vers 3 gaat de dichter naar de tempel, alwaar de afstand tussen God en hem kleiner wordt; in de majesteit van God, schouwt hij God en hij ervaart dat de liefde van God het leven te boven gaat en dat doet hem de lippen jubelen. Dan zal hij God prijzen tijdens zijn gehele leven (5) en zal hij worden verzadigd met wat hij nodig heeft (6).
Dit nieuwe leven overdenkt hij in de nacht en prevelt de naam van God, want hij weet dat God zijn hulp is en dat hij in de schaduw van de vleugels van God kan verkeren. De vleugels van God als een beeld van Gods liefdevolle zorg. De dichter ervaart de betrokkenheid (aankleven) van God in de situatie dat Gods rechterhand hem ondersteunt (9). In contrast met het voorgaande staat de rol van de tegenstanders, die hem belagen; zij zullen omkomen en vallen door het zwaard en wat overblijft is voor de dieren van het veld (10 en 11).

Sommige vertalingen noemen vossen en andere jakhalzen. Op zich niet belangrijk, denk ik, maar het is wonderlijk dat een Hebreeuws woord zo verschillend kan worden vertaald, of misschien heeft men gebruik gemaakt van verschillende handschriften?
In het slotvers komt de koning ( ook hij mag zich verheugen in God) en de rechtsbescherming (trouw zweren aan God) naar voren. Dit zal de waarborg geven dat de mond van de leugensprekers wordt gestopt.

Piet Beishuizen