Veertigdagentijd 2024

Zondag 18 februarit: eerste zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: 

 

Zondag 25 februarit: tweede zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: 

 

Zondag 3 maart: derde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Jeremia 26: 1 - 19
            Johannes 2: 12 - 22

In deze veertigdagen tijd wordt uit het Bijbelboek Jeremia gelezen. Door omstandigheden is dat op de eerste en tweede zondag van de veertigdagen tijd niet gebeurd.We pakken deze derde zondag de draad weer op.

De bloemengroep heeft weer een symbolische schikking gemaakt.
Op de liturgie tafel staat een bolvorm, voorstellende de aarde. Jeremia heeft al eerder gewezen op de broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.

Zijn boodschap valt niet in goede aarde. Daarom was de bol de eerste zondag donker gekleurd en gaande weg naar Pasen wordt de bol groener. Ook vandaag moet Jeremia van God tegen het volk zeggen dat ze moeten breken met hun kwalijke praktijken. Maar ook nu luisteren ze niet en willen Jeremia doden.

Boven op de bol zien we de paarse bloemen van de primula, die symbool staan voor de donkere ogen van het volk waar het licht niet in weerkaatst wordt.
De uitlopende takjes reiken naar de hemel. De bol wordt weer wat groener.

 

Zondag 10 maart: vierde zondag van de Veertigdagen tijd

Lezen: Jeremia 29: 1-14
           Johannes 6: 1 15

Jeremia bericht de ballingen in Babel dat er hoop voor hen is.
Maar voor het zover is, roept hij hen op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn.
De bol op de liturgietafel is nog groener geworden, er is hoop.
De takken van de brem vormen een V, teken van vrede.
De tulp symboliseert het gebed.

Zondag 17 maart: vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Jeremia 32: 1 - 15, 26 - 29. 36 - 44
            Johannes 12: 20 - 33

“Jeremia zit gevangen zo lezen we. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren.
Maar God laat zich niet de mond snoeren. Hij geeft Jeremia opdracht om de akker van zijn neef te kopen.
Boven op de bol op de liturgie tafel zijn viooltjes te zien als symbool voor de aanwezigheid van God.
Rondom de viooltjes is wat gras toegevoegd als verwijzing naar het land.
In het midden een puntvormig lijn nervig blad als teken voor de rechtvaardige”.

 

Zondag 24 maart: zesde zondag van Veertigdagentijd-Palmpasen

Lezen: Jeremia 4: 19 - 5: 1
             Marcus 11: 1 - 11

 

Zondag 31 maart: Paasmorgen

Lezen: Jesaja 25: 6 - 9
             Johannes 20, 1-18

Johannes opent zijn bericht over de opstanding met de volgende woorden: vroeg op de eerste dag van de week. Een nieuwe week breekt aan, het leven gaat open. Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.

Vanuit de bol op de liturgie tafel stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen de levensader”.