Veertigdagentijd 2023

Zondag 26 februarit: eerste zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Genesis 2,15-3,9 
             Matteüs 4,1-11

In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God.

Op de liturgie tafel staan drie schijven van een boom, deze schijven staan symbool voor de berg.

De jaarringen geven de groeikracht aan en de scheuren de kwetsbaarheid.

Op deze eerste zondag van de veertigdagen tijd horen we over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de bloem, zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Zondag 5 maart: tweede zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Exodus 2: 12-18
             Matteüs 17: 1-9

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op.

Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte lelies als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Zondag 12 maart: derde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Exodus 17: 1-7
            Johannes 4: 5-26

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking staat als symbool een schaal met water en daarbij zeven rode rozen die staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.

Zondag 19 maart: vierde zondag van de Veertigdagen tijd

Lezen: 1 Samuel 16: 1-13
           Johannes 9: 1-13 en 26-39

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur van de bloemen op de liturgietafel. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.

In de evangelielezing horen we hoe Jezus ogen opent om te laten zien dat hij het Licht der wereld is.

Zondag 26 maart: vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Ezechiël 37: 1-14
            Lezing Johannes 11: 1-4 en 17-44

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen.

Johannes vertelt over de zieke lazarus. In de schikking op de liturgietafel zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit verschillende windrichtingen.

Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Zondag 2 april: zesde zondag van Veertigdagentijd-Palmpasen

Lezen: Jesaja 50: 4-7
             Matteüs 21: 1-11

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.

In de schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg.

De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

 

Zondag 9 april: Paasmorgen

Lezen: Exodus 14, 9-14
             Petrus 1, 1-12
             Johannes 20, 1-18