Veertigdagentijd 2022

Zondag 6 maart: eerste zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Johannes 11:55-12:11

Op de liturgie tafel staat een grote pot met verschillende openingen, die symbool staan voor een ontvangende houding: ”daar waar ruimte is, kan de Heilige Geest zijn heilzaam werk doen”.
De schikking van de kornoelje takken reikt naar boven, naar de hemel.

Deze eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we over de zalving van Jezus door Maria. Voor haar is de zalving een daad van volledige overgave en volstrekte liefde en een geloofsbelijdenis: “Jezus is Heer”.

Naast de vaas staan twee paarse primula’s. Zij staan symbool voor hoop en liefde. In de christelijke traditie krijgt de primula de naam “hemelsleutel”.
Het oliekruikje met olie verwijst naar de zalving.

Zondag 13 maart: tweede zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Jesaja 63: 1-9
            Johannes 12: 20-36

Vandaag horen we dat Jezus zegt dat Hij de graankorrel is die moet sterven. De graankorrel zal vruchten van eeuwig leven voortbrengen.

Op de liturgie tafel liggen voor de grote pot korenaren. Zij geven aan dat Jezus het “Brood des levens” is.

Tussen de kornoelje takken staan wat bloemen gloriosa. Zij symboliseren de glorieuze overwinning op de dood en geven de grootheid van de Vader aan. ( Joh. 12: 28 ).

Zondag 20 maart: derde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Johannes 12: 37-50

In dit gedeelte horen we Jezus zeggen dat hij niet gekomen is om over de wereld te oordelen maar om de wereld te redden. Maar wat Jezus eerder zegt in dit schriftgedeelte schept verwarring en onrust onder de mensen.

Deze verwarring wordt gesymboliseerd door het gipskruid in de schikking op de tafel. Ook zien we een tak van de magnolia. Deze bloem staat voor sterke principes, trouw en idealisme. Zo mag de magnolia vandaag symbool staan voor Jezus, die ondanks de weerstand en ongeloof trouw blijft aan Zijn Vader.

Zondag 27 maart: vierde zondag van de Veertigdagen tijd

Lezen: Johannes 15: 1-8

Jezus gebruikt voor zichzelf het beeld van de wijnstok. Hij is de ware wijnstok en Zijn vader is de wijnbouwer.

Daarbij de waarschuwing: een rank die geen vrucht draagt kan niet in Hem blijven.

Op de liturgie tafel ligt naast de vaas met kornoelje takken een tros druiven en een druiventronk.

Het rode sap van de druiven verwijst naar het bloed van Jezus en staat symbool voor Zijn martelaarschap en lijden.

Zondag 3 april: vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Johannes 15: 18-27

Tussen de kornoelje takken zijn deze zondag irissen geplaatst. Deze bloem heeft drie bloembladen en is daarmee drager van de Drievuldigheid: Vader, Zoon en Geest.

Jezus kondigt de komst aan van die Geest. De bloembladen van de iris wijzen zowel naar de hemel als naar de aarde. In het gele hart van de bloem worden deze met elkaar verbonden.

Zondag 10 april: zesde zondag van Veertigdagentijd-Palmpasen

Lezen: Johannes 12: 12-19

Op deze palmzondag is de kleur rood. Rood staat voor leven en liefde maar ook voor lijden en offer.

Tussen de kornoelje takken zijn rode tulpen gestoken. Jezus treedt over de rode loper de stad binnen.

De tulpen geven zijn roem weer, maar hun aantal - vijf- verwijst al naar de vijf wonden bij de kruisiging.

Met de palmtakken in de schikking werd Jezus toegejuicht bij zijn binnenkomst in Jeruzalem.