Advent 2023

Zondag 3 december - Eerste Advent

Lezingen: Jesaja 63, 19b-64,8
                   Filippenzen 1, 1-11
                   Marcus 13, 24-37

De lezingen in deze Adventstijd zijn verbonden met het jaarthema in de protestantse kerk: “Ga mee”, samen op zoek en op pad gaan. Niet als zwervers maar als pelgrims met een doel.

De liturgische bloemschikkingen verwijzen ook naar dit thema.
Op het liturgisch centrum staat een soort wegwijzer waar de weg in de vorm van een guirlande langs slingert.

Deze zondag is de guirlande omkleed met beukenblad en uitgebloeide bloemen: de uitgedroogde materialen herinneren ons aan de tijd waarin het licht was. De weg die we nu  gaan is donker.
De richtingaanwijzer boven de guirlande wijst naar beneden:

de Mensenzoon zal van God gezonden zijn.

Zondag 10 december - Tweede Advent

Lezingen: Jesaja 40: 1-11
                   Filippenzen 1: 12-17
                  Johannes 1: 19-28

Ook op deze Tweede Advent worden we uitgenodigd om mee op pad te gaan.

Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten. Hij geeft hen ook een  opdracht mee voor onderweg: “maak recht de weg van de Heer”. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl boven de guirlande op het liturgisch centrum naar links.

De guirlande is gemaakt met het blad van de thuja, de levensboom, groenblijvend en geurend, wat de onsterfelijkheid symboliseert.

Zondag 17 december - Derde Advent

Lezingen: Jesaja 65: 17-25
                   Filippenzen 3: 1-16
                   Johannes 3: 22-30

Op deze derde Advent horen we over het dopen van jezus en over het dopen van Johannes en de discussie tussen Johannes en Jezus en zijn leerlingen over wie het belangrijkste van hen beiden is.

Johannes wijst naar Jezus. De richting van de wegwijzer boven de guirlande op het liturgisch centrum wijst nu naar rechts: een hoopvolle toekomst met Jezus.

De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren in de guirlande.

Zondag 24 december - Vierde Advent.

Lezingen: 2 Samuel 7: 4-16
                   Filippenzen 4: 4-9
                   Lucas 1: 26-38

Dienstbaar zijn is het thema op deze Vierde Adventzondag. Maria gelooft de woorden van de engel dat zij zwanger is van een zoon, die ze Jezus moet noemen.

De richting van de pijl boven de guirlande op het liturgisch centrum wijst nu naar boven. Maria gelooft de engel en gelooft het verhaal van God.

De kleuren van Maria zijn wit en blauw: wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. Deze kleuren zijn ook verwerkt in de guirlande.

Eerste Kerstdag - 25 december

“De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pas geborene is, samen met Maria en Jozef.”