Advent 2019

Zondag 1 december 2019 - Eerste Advent

Lezing: Micha 2:12

Ik zal je bijeen brengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israel over is, ik zal het verzmelen.. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen. 

 

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen die symbool staan voor de Drieeenheid. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring: de krans aan de voet van de steunen. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. In de krans zie je hier en daar een stukje schapenwol, verwijzend naar de schapen in de lezing.

Zondag 8 december 2019 - Tweede Advent

Lezing: Micha 4: 3

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

 

Advent is toeleven naar de komst van de Vredeburger.
De tweede krans in de schikking is één met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend. De bladen met de opgerolde scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog.

Zondag 15 december 2019 - Derde Advent

Lezing; Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

 

Het groen van de derde krans komt van de levensboom, de Thuja. Deze boom is het hele jaar groen en uit de hars van deze boom wordt etherische olie gewonnen.

Op deze krans ligt een snoer van pinda’s voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.

Zondag 22 december - Vierde Advent

Lezing: Micha 7:18

U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun trouw.

 

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur. Het is ook een taaie plant, die altijd een weg vindt om te groeien.

Klimop staat symbool voor trouw door de sterke luchtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan.

Woensdag 25 december - Eerste Kerstdag

Lezing: Johannes 1-14

Het licht schijnt in de duisternis.

 

Bovenop de krans is nu een bol vol licht en bloemen geplaatst. De tijd van wachten is afgerond.

Wit als kleur van zuiverheid; licht omdat leven veel licht nodig heeft.