Zondag 2 december 2018: Eerste Advent

Advent 2018 1

 

Lezingen: Zacharia 14:4-9
                  Lucas 21:25-31
                  Openbaring 8

De bloemengroep heeft een symbolische schikking gemaakt voor deze Adventsperiode.

De basis is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen, te weten aarde, water, vuur en lucht.

Deze vier elementen spelen ook een rol in de lezingen voor deze vier zondagen.

Op deze eerste Adventzondag is deze schikking sober en donker van kleur.

De komende zondagen worden de kleuren lichter. De eerste paarse kaars wordt op deze zondag aangestoken.

 

 

 

Zondag 9 december 2018: Tweede Advent

Advent 2018 2

 

Lezingen: Maleachi 3: 1-4
                  Lucas 3:1-6
                  Openbaring 10

Op deze Tweede Adventzondag is de schikking wat lichter van kleur gemaakt door er nieuwe materialen aan toe te voegen.

In beide teksten in Maleachi en Lucas gaat het over het banen van een weg: kromme wegen zullen recht gemaakt worden.

Als symbool hier voor is een kronkeltak en een rechte tak in de schikking gestoken.

Een tweede paarse kaars wordt aangestoken.

 

 

  

 

 

 

Zondag 16 december 2018: Derde Advent

Advent 2018 3

 

Lezingen: Sefanja 3: 14-20
                  Lucas 3: 7-18
                  Openbaring 12: 1-17

Op deze derde Adventzondag is de kleur roze.

De schikking op de liturgietafel wordt steeds wat lichter van kleur en is ook rozer: het licht van Kerst breekt al een beetje door.

Op de kubus- symbool voor de aarde- is naast de twee paarse kaarsen ook een roze kaars aangestoken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 23 december 2018: Vierde Advent

Advent 2018 4

 

Lezingen: Micha 5 :1-6
                  Openbaring 14 : 1-13
                  Lucas 1: 39-45

Op deze vierde Adventszondag is de schikking nog wat lichter van kleur geworden.

Bovenop de aarde zijn wat uitgelopen bloembollen geplaatst als teken van verwachting, hoop op nieuw leven, zoals deze verwachting ook in de gelezen teksten uitgesproken wordt.

 

 
 

 

 

 

 

Dinsdag 25 december 2018: Kerstmorgen

Kerst 2018 640

 

Lezingen: Jesaja 52: 7-10
                 Johannes 1: 1-14

De aarde heeft een lichte kleur gekregen; in vier weken tijd van donker naar licht.

Om de aarde heen zweven witte vlinderorchideebloemen. Het symbool van de vlinder past bij de gedachte dat de dood de overgang is naar een beter leven. Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel immers het lichaam, zoals een vlinder haar pop.

Daarmee kijken we terug naar de adventstijd maar ook vooruit naar Pasen. Bovenop de aarde brandt nu een witte kaars.