Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de liturgietafel. Na afloop van de dienst worden deze bloemen, samen met een kaart met namen als groet van de gemeente, naar een van onze gemeenteleden gebracht. De ontvangers worden gekozen door de diakenen, in overleg met de predikant.

In de Veertigdagentijd en gedurende de Adventsperiode verzorgt de bloemengroep daarnaast ook een bijzondere presentatie op de liturgietafel, passend bij deze perioden van het kerkelijk jaar.

Zondag 2 december 2018: Eerste Advent

Advent 2018 1

 

Lezingen: Zacharia 14:4-9
                  Lucas 21:25-31
                  Openbaring 8

De bloemengroep heeft een symbolische schikking gemaakt voor deze Adventsperiode.

De basis is een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen, te weten aarde, water, vuur en lucht.

Deze vier elementen spelen ook een rol in de lezingen voor deze vier zondagen.

Op deze eerste Adventzondag is deze schikking sober en donker van kleur.

De komende zondagen worden de kleuren lichter. De eerste paarse kaars wordt op deze zondag aangestoken.

 

 

 

Zondag 9 december 2018: Tweede Advent

Advent 2018 2

 

Lezingen: Maleachi 3: 1-4
                  Lucas 3:1-6
                  Openbaring 10

Op deze Tweede Adventzondag is de schikking wat lichter van kleur gemaakt door er nieuwe materialen aan toe te voegen.

In beide teksten in Maleachi en Lucas gaat het over het banen van een weg: kromme wegen zullen recht gemaakt worden.

Als symbool hier voor is een kronkeltak en een rechte tak in de schikking gestoken.

Een tweede paarse kaars wordt aangestoken.

 

 

  

 

 

 

Zondag 16 december 2018: Derde Advent

Advent 2018 3

 

Lezingen: Sefanja 3: 14-20
                  Lucas 3: 7-18
                  Openbaring 12: 1-17

Op deze derde Adventzondag is de kleur roze.

De schikking op de liturgietafel wordt steeds wat lichter van kleur en is ook rozer: het licht van Kerst breekt al een beetje door.

Op de kubus- symbool voor de aarde- is naast de twee paarse kaarsen ook een roze kaars aangestoken. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 23 december 2018: Vierde Advent

Advent 2018 4

 

Lezingen: Micha 5 :1-6
                  Openbaring 14 : 1-13
                  Lucas 1: 39-45

Op deze vierde Adventszondag is de schikking nog wat lichter van kleur geworden.

Bovenop de aarde zijn wat uitgelopen bloembollen geplaatst als teken van verwachting, hoop op nieuw leven, zoals deze verwachting ook in de gelezen teksten uitgesproken wordt.

 

 
 

 

 

 

 

Dinsdag 25 december 2018: Kerstmorgen

Kerst 2018 640

 

Lezingen: Jesaja 52: 7-10
                 Johannes 1: 1-14

De aarde heeft een lichte kleur gekregen; in vier weken tijd van donker naar licht.

Om de aarde heen zweven witte vlinderorchideebloemen. Het symbool van de vlinder past bij de gedachte dat de dood de overgang is naar een beter leven. Bij het sterven van de mens ontstijgt de ziel immers het lichaam, zoals een vlinder haar pop.

Daarmee kijken we terug naar de adventstijd maar ook vooruit naar Pasen. Bovenop de aarde brandt nu een witte kaars.

 

Thema in deze 40-dagentijd en Pasen luidt:
"een open deur: onvoorwaardelijke liefde".

 

Zondag 18 februari, eerste zondag van de veertigdagentijd

feb 18 360

 

De schikking op de liturgietafel verwijst naar een gedeelte in het evangelie naar Marcus: veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning.Hij weerstaat alle verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke trouw.

In de bloemschikking zien we hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven.

 

 

 

Zondag 25 februari, tweede zondag van de veertigdagentijd

feb 25 2 360

 

De schikking van deze tweede zondag in de veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het evangelie naar Marcus, waar Jezus met drie leerlingen de berg op gaat om te bidden.
In de  Bloemschikking  zien we  "op de berg"  drie witte bloemen: Jezus, in gesprek  met Mozes en Elia. De kleine paarse bloemen verbeelden  de leerlingen van Jezus.

 

 

 

Zondag 4 maart, derde zondag van de veertigdagentijd

mrt 04 360

 

 

De schikking op de liturgie tafel op deze derde zondag in de Veertigdagentijd verwijst  naar een gedeelte in het evangelie naar Johannes, waar Jezus de Tempel schoonveegt. Hij haalt de bezem door alle gesjacher en geldmakerij en maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat:

onvoorwaardelijke liefde, een open huis, de weg zoeken die naar het leven leidt.

 

 

 

 

 

 Zondag 11 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd

mrt 11 360

 

De bloemschikking van deze vierde zondag, in de Veertigdagentijd  verwijst  naar een gedeelte in het evangelie naar Johannes, het verhaal van vijf broden  en twee vissen. Onderweg in de woestijn van deze wereld  leert Jezus  ons delen. Want waar mensen leren  breken en delen daar zal genoeg zijn voor iedereen. In de  bloemschikking zien we  roze bloemen , vijf en twee. Op deze vierde zondag breekt het licht van Pasen alvast 'n klein beetje door: dat zorgt voor roze lichtpuntjes in het paars.

 

 Zondag 18 maart, vijfde zondag van de veertigdagentijd

mrt 18 360

 

De bloemschikking van de vijfde zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte in het evangelie naar Johannes waar Jezus vertelt over een  graankorrel.
Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven. Wie kiest  voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen. In de bloemschikking zien we de graankorrels op de donkere aarde en ook korenaren.

 

 

Zondag 25 maart, zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag

mrt 25 360

De Bloemschikking van deze 6de zondag in de Veertigdagentijd verwijsd naar een gedeelte in het evangelie naar Marcus: het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem. Jezus wordt als een  koning  binnengehaald maar de ezel waarop hij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. De  mensen  leggen hun mantels als een rode loper over de weg. Nu roepen zij nog "hosanna", maar al snel zal het omslaan in "kruisig hem".
In de Bloemschikking verwijst de slinger van rode bloemen en klimop naar de koninklijke weg die Jezus gaat; een weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw aan God en mensen.

 

Zondag 1 april, Paasmorgen

apr 01 360

 

 

 

            Pasen!