De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende  instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting .

Ook de plaatselijke gemeenten vallen onder de groepsbeschikking die de PKN gemaakt heeft met de belastingdienst. 
Maar dat betekent wel dat elke gemeente en diaconie verplicht is om transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens op hun website publiceren.
 
U kunt meer over ANBI meer lezen op de website van de PKN: www.pkn.nl/ANBI
 
De relevante informatie over onze eigen gemeente vindt u via de volgende twee links:
 
1. College van kerkrentmeesters, inclusief de financiën van Beheer en ZWO
2. Diaconie