banner

 

Veertigdagentijd 2020

IMG_0132b-360.jpg

1 maart 2020 Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Mattheüs 4: 1-5

Het thema in deze Veertigdagentijd is: “Sta Op”. Om in beweging te komen is er voor de meesten een doel nodig: een stip in de horizon.
In de symbolische schikking is een open ruimte gemaakt: een stip. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen wijze. In de open ruimte in de schikking is deze zondag een tulp geplaatst. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen, biddende  handen. De tulp wordt beschermd en gedragen door vleugels van grote bladeren. Jezus voelt zich ook gedragen en beschermd door woorden in de woestijn, zoals in het evangelie staat beschreven”.
IMG_0139-360.jpg

8 maart 2020 Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Matteüs 7:1-9

Rond de stip in de schikking zijn grassen als stralen tussen het weefsel gestoken. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacinthenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.
40d-3-360.jpg

15 maart 2020 Derde zondag van de Veertigdagentijd

Lezen: Johannes 4: 5 - 26

In de schikking staat het levende water centraal.

Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven.
In wit komen immers alle kleuren samen. De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven om in beweging te komen.
40d-4-360.jpg

22 maart 2020 Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Zondag Laetare: Verheug u

Lezing: Johannes 9: 1 - 13, 26 - 39

De vierde zondag is feestelijker dan de voorgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit naar Pasen. 

De stip op de horizon -het “gat” in de schikking- is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend.
De bloesems verkondigen de komende lente.

De reeks bloemschikkingen eindigt hier, vanwege het coronavirus zijn er tot nader order geen kerkdiensten.