Login

banner

 

Veertigdagentijd 2019

40-dagentijd-1-360.jpg

10 maart 2019, Eerste zondag Veertigdagentijd.

Lucas 4,1-13

De schikking op de tafel verbeeldt de poort van de stad Jeruzalem, waar recht gedaan werd aan alle mensen uit alle windstreken. De korenaren rondom de poort en de stenen en het brood aan de voet hiervan verwijzen naar de evangelie lezing van deze zondag.

40-dagentijd-2-360.jpg

17 maart 2019 Tweede zondag Veertigdagentijd: “Licht zien”

Thema: Licht zien 


Lucas 9: 28-36

De poort op de liturgietafel staat voor de tempelpoort van de stad Jeruzalem waar recht gedaan werd aan alle mensen uit alle windstreken.
 De katjes rondom de poort symboliseren het licht dat Jezus en de twee mannen omgaf, die bij hem stonden.

  “Door een stralenkrans omgeven
  Licht uit licht en eeuwigheid
  Zo wordt God in glans herkend
  Hij het licht van ons verlangen”.


40d-3-360.jpg

24 maart2019. Derde zondag Veertigdagentijd.

Thema: Kansen geven

Lucas 13: 1-17

Rondom de poort takken met knoppen. Aan de voet van de poort zwarte grond en vijgen. De vijg in de bijbel is een beeld van vruchtbaarheid door de vele zaden erin.

Een mens te zijn op aarde is spitten en bemesten, kansen geven, verantwoordelijkheid nemen, om leven vrucht te laten dragen.

40d-4-360.jpg

31 maart 2019 Vierde zondag Veertigdagentijd.

Zondag Laetare: Verheug u

Thema: “verzoenen met het verleden”. 

Lucas 15: 11-32

Roze bloesemtakjes versieren nu de poort en aan de voet van de poort een paar zwarte stenen, die verwijzen naar vers 24 uit de evangelielezing.
“Zoals de regen onverwacht een moede aarde opnieuw krachten brengt, zoals een bedding leeg en droog plots volstroomt en leven brengt, zo is mijn God, zo overkomt hij mij. Ik hef het hoofd op en ik sta op, de dood ontkomen”.


40-dagentijd-5-360.jpg

7 april 2019 Vijfde zondag Veertigdagentijd

Thema: Herbeginnen.

Lezing Lucas 209-19

“De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden”.
Om de poort van de schikking zijn donkere takken gebonden met een enkel buxustakje er door heen gevlochten verwijzend naar de boom van het leven. Aan de voet van de poort een grote steen met een paar kleinere stenen en een potje met bolletjes als teken van nieuw leven.

40-dagentijd-5-360.jpg

14 april 2019 Zesde zondag Veertigdagentijd

Palmpasen
Thema: Komen in vrede

Lezing: Lucas 19: 29 - 40 Intocht in Jeruzalem

Rondom de poort buxus takken. op de grond ook een rode doek en wat stenen, verwijzend naar de tekst van deze zondag.
De rode rozen onder de poort staan symbool voor de vijf wonden van Jezus bij de kruisiging.
WiDo-360.jpg

19 en 20 april 2019: Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Exodus 12: 1 - 20
Johannes 13: 1 - 15
Johannes 14: 15 - 31

Rondom de poort buxustakken gebonden en ertussen gestoken twaalf witte tulpen verwijzend naar de twaalf discipelen.
Pasen-360.jpg

20 en 21 april 2019: Paaswake en Paasmorgen

Genesis 22: 1 - 11
Kolossenzen 3: 1 - 4
Lucas 24: 1 - 11

Binnen de poort een paastuin, aangelegd met allerlei voorjaarsbloemen.