banner

 

Bloemengroep

Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de liturgietafel. Na afloop van de dienst worden deze bloemen, samen met een kaart met namen als groet van de gemeente, naar een van onze gemeenteleden gebracht. De ontvangers worden gekozen door de diakenen, in overleg met de predikant.

In de Veertigdagentijd en gedurende de Adventsperiode verzorgt de bloemengroep daarnaast ook een bijzondere presentatie op de liturgietafel, passend bij deze perioden van het kerkelijk jaar.