Vanwege het coronavirus is het bijwonnen van een kerkdienst maar beperkt mogelijk (max. 40 personen). Lees hier meer

Zondag 16 augustus
10.00 uur ds. J van den Brink, Eindhoven
Marcus 7: 31 - 37

Zondag 23 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 51, 1-6; Matteus 16, 21-27

Zondag 30 augustus
10.00 uur ds. M. van Nie, Heeze
Jeremia 7, 23-28; Matteus 17, 14-20

Zondag 6 september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Ezechiel 33, 7-11; Matteus 18, 15-20

Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

 

Met enig zoeken via bijvoorbeeld Google kunt u eigenlijk alles op het Internet vinden. Toch geven we u hier wat tips van websites waarvan we veronderstellen dat die ook voor u interessant kunnen zijn. Suggesties voor deze rubriek zijn van harte welkom!
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.pkn.nl

De website van de Protestantse Kerk in Nederland. Nieuws over de synode, alle regelingen, ondersteuningsmogelijkheden vanuit het landelijk dienstencentrum in Utrecht, enz. En ook vindt u er de koppelingen naar websites van de regionale dienstencentra en plaatselijke gemeenten.

raadvankerken.nl

Meer weten over de oecumene in Nederland en wereldwijd? Dan is dit een goede start. 

www.pgheeze.nl

Informatie over de Protestantse Gemeente Heeze C.A.

www.debijbel.nl

Het lezen van bijbelteksten in verschillende vertalingen kan heel verhelderend werken. Waarschijnlijk hebt u niet alle boeken in huis maar het internet levert ook hier een goede oplossing. U kunt de vertalingen van uw keuze in kolommen naast elkaar zetten en zo vers voor vers vergelijken.

www.protestant.nu

Veel informatie over het protestantisme: geschiedenis, stellingen en discussies, boekbesprekingen.

www.geldrop-burkinafaso.nl

Ook onze 'eigen' ZWO heeft een website. De nadruk ligt daarbij op de 'O', Ontwikkelingssamenwerking en dan met name informatie over Burkina Faso en de projecten die daar, mede namens u, worden gerealiseerd.

www.children-of-arai-village.nl

De stichting Anak-Anak Lombok Timur stelt zich tot doel donaties in te zamelen die geheel ten goede komen aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het toekomst-perspectief van de kinderen en hun families op Oost Lombok in Indonesië.

www.brigida.nl

De parochie Heilige Brigida Geldrop heeft ook een website. U kunt hier onder andere de digitale versie van het parochieblad lezen.

www.online-begraafplaatsen.nl

Er zijn verschillende websites met informatie over begraafplaatsen, met informatie over wie er begraven liggen en vaak ook foto's van de grafstenen. Onze Protestantse Begraafplaats aan de Nuenenseweg is gedocumenteerd op bovenstaande website.
Je moet verder klikken naar Noord-Brabant Overig, en vervolgens Geldrop - Protestantse Begraafplaats.

Hier vindt u een aantal recente preken zoals deze in onze kerkdiensten zijn gehouden: Ter inspiratie, en wellicht ook voor een moment van meditatie.

Alle preken zijn van onze predikant ds. Jan-Hendrik Kip, tenzij anders aangegeven.

Klik op één van de onderstaande links om er één te lezen:

12 juli 2020

28 juni 2020

15 maart 2020

8 maart 2020

23 februari 2020

9 februari 2020

19 januari 2020

12 januari 2020

5 januari 2020

Neem voor oudere preken contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De klassieke kerktelefoon (via een telefoonlijn van KPN) was jarenlang een bekend begrip maar is door de moderne techniek "ingehaald".
 
Onze gemeente heeft zich aangesloten bij sIKN, de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland. De kerkdiensten vanuit 't Kruispunt zijn nu via internet te beluisteren.
Nadeel: U moet een internet aansluiting hebben om de diensten te kunnen beluisteren.
Voordeel: de opnames van de kerkdiensten kunnen een poosje (ca. twee maanden) worden bewaard, dus luisteren naar 'oude' diensten is mogelijk.

Hoe werkt het:

Klik op de volgende link: Kerkomroep.

Vul in het volgende scherm onder plaatsnaam Geldrop in en druk op Enter.

Klik in het daaropvolgende scherm op de regel waar 't Kruispunt staat.

U krijgt dan ongeveer het scherm zoals hieronder.

 

Kerkomroep 3 

Als er net een dienst wordt uitgezonden. dan wordt dat aangegeven met de tekst Live, klik dan op luisteren om de dienst live te beluisteren.

Anders kiest u een dienst uit het archief, klikt op 'Afspelen'.

NB. Wilt u een dienst op uw computer bewaren, klik dan op 'Opslaan', het bestand wordt dan op uw computer opgeslagen (waarschijnlijk in de map Downloads).

In de balk onderin het beeld kunt u de opname nog 'doorspoelen' met het schuifje, bijvoorbeeld als u alleen de preek wilt horen slaat u het begin van de dienst over.

Hebt u eventuele vragen of opmerkingen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

preekstoel kleinElke zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in 't Kruispunt. Vanwege de coronacrisis zijn deze echter beperkt toegankelijk. Lees hier meer.

De liederen worden met een beamer geprojecteerd dus een liedboek is niet noodzakelijk. Als u toch liever van papier wilt meelezen, er liggen exemplaren van het Liedboek (2013) in de hal.

Er is een min of meer vaste orde van dienst, zie de basis-OVD. Maar als het nodig is kunnen we er van afwijken. Dat wordt dan trouwens ook geprojecteerd met de beamer.

Wij vieren het avondmaal maandelijks, meestal is er op de vierde zondag van de maand een dienst van Schrift en Tafel.

Ook zijn er regelmatig speciale diensten zoals bijvoorbeeld een vesperdienst in de stijl van Taizé.

Let altijd op het actuele rooster van de kerkdiensten in 2KLANK en/of op deze website (menu Komende zondagen).

Op de eerste zondag van de maand is er kinderkerk, voor jonge kinderen én basisschoolkinderen.

Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met Anja Exoo, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ..

Elke zondag kunt u na de dienst een kopje koffie of thee drinken in de hal van de kerk. Voor de kinderen is er limonade.

We beschrijven hier wie wat doet binnen de Protestantse Gemeente Geldrop - Mierlo (PGG-M).
Naast het formele bestuur zijn er ook een groot aantal werkgroepen en commissies die elk een deel van de kerkelijke activiteiten ondersteunen.

Bestuur

 • Kerkenraad
 • Moderamen
 • Diaconie
 • College van Kerkrentmeesters
 • Beheerstichting
 • Pastorale Raad
 • Wijkraden

Kerkenraad

 • heeft de algehele leiding van de PGG-M
 • zorgt voor kerkdiensten, ambten, benoemingen, gemeenteopbouw, contacten met synode, classis, financiële verantwoordelijkheid, enz.
 • leden: predikant, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters
 • vergadert 8x per jaar (eerste maandag van de maand), soms extra bijeenkomsten

Moderamen

 • bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor d.m.v. agendering, doen van voorstellen, uitwerken besluiten
 • juridisch zijn de handtekeningen van vorzitter en scriba bepalend
 • samenstelling: voorzitter, predikant, scriba, ouderling en diaken
 • vergadert in principe maandelijks

Diaconie

 • diaconale zorg voor mensen in sociale nood, ouderenzorg, vluchtelingenzorg
 • leden: de diakenen
 • vergadert 1x per maand

College van kerkrentmeesters

 • verantwoordelijk voor financieel beleid en administratie van de PGG-M
 • in balans houden van inkomsten en uitgaven
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 4 keer per jaar

Beheerstichting 

 • beheer en exploitatie van 't Kruispunt en begraafplaats t.b.v. de PGG-M
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 4x per jaar

Pastorale Raad

 • bezinning op pastoraat en contacten in de wijken
 • leden: predikant, pastorale ouderlingen, voorzitter diaconie, vertegenwoordigers van wijken
 • vergadert 3x per jaar

Wijkraden

 • pastorale zorg in de wijken
 • regelen huisbezoek en het onderhouden van contacten
 • organiseren diverse activiteiten
 • leden: pastorale ouderlingen, wijkdiakenen, wijkcoördinatoren en wijkcontactpersonen
 • vergaderen ± 4x per jaar

Werkgroepen en commissies

We geven hier een opsomming van alle groepen die actief zijn binnen onze kerkgemeenschap. Wat elke groep precies doet  wordt de komende tijd nog toegevoegd.

 • Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking
 • Kosters
 • Werkgroep Liturgie
 • Werkgroep Van Onderop-diensten
 • Werkgroep Taizé
 • Werkgroep Jeugd
 • Kindernevendienst
 • Jeugdkerk
 • Soos 20+
 • Jeugdpastoraat
 • Basis-catechese
 • Kinderoppas
 • Gespreksgroep '50 min'
 • Gemeente Groeigroepen
 • Werkgroep beheer 't Kruispunt
 • Werkgroep Vorming en Toerusting
 • Werkgroep Publiciteit
 • Bloemengroep
 • Beamteam
 • Ouderenbezoek(st)ers
 • Klussendienst
 • Autovervoer
 • Contacten met Berkenheuvel

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:                           Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo

RSIN/Fiscaal nummer:          819936145

Website adres:                      pggweb.nl

E-mail:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:                             Slachthuisstraat 22

Postcode:                              5664 EP

Plaats:                                   Geldrop

 
De Protestantse gemeente te Geldrop- Mierlo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De kern van wat wij in Geldrop-Mierlo willen doen kunnen we samenvatten in ons verlangen om:

                                         Kansen tot verbinding te organiseren

Vanuit de verbinding met God en geraakt door de boodschap van Jezus Christus willen we ons geloof voeden:

 • in eigentijdse kerkdiensten en in momenten van ontmoeting tussen leeftijdsgenoten en tussen verschillende generaties,
 • in contacten met de samenleving dichtbij,
 • in contacten met buurgemeenten,
 • in contacten met de samenleving ver weg, zoals de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking die onderhoudt met Burkina Faso.

De commissie ZWO heeft daarbij een drieledige doelstelling:

 1. De plaatselijke PKN gemeente voortdurend te informeren over wat er gaande is in de wereld van de Z, de W en de O en haar, waar mogelijk, te betrekken bij het werk op deze gebieden.
 2. Actief bezig te zijn naar buiten toe om praktische hulp te bieden, materieel en geestelijk, waar dat nodig is en voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 3. De plaatselijke bevolking zo veel mogelijk te informeren en waar mogelijk te betrekken bij het werk van ZWO. Hierbij de dialoog over onze motieven niet uit de weg gaand.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Ons plaatselijke beleidsplan 2018-2023 kunt u lezen via de link Beleidsplan PGG.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De financiële gegevens van het College van Kerkrentmeesters zijn in te zien via deze link

De commissie ZWO heeft een eigen geldwerving en daarom ook een eigen verantwoording:

De financiële gegevens van de commissie ZWO zijn in te zien via deze link

Algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:                           Diaconie van de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo
RSIN/Fiscaal nummer:          824132798
Website adres:                      pggweb.nl
E-mail:                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres:                             Slachthuisstraat 22
Postcode:                              5664 EP
Plaats:                                   Geldrop
 
De Protestantse gemeente te Geldrop- Mierlo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Geldrop-Mierlo.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling / beleid

De taak van de diakenen bestaat uit het helpen van mensen die dat nodig hebben dichtbij en veraf. Als diakenen volgen we zo goed mogelijk de ontwikkelingen in de samenleving . Het diaconaat is een opdracht voor de hele gemeente. Wij verwachten dat ieder gemeentelid de signalen uit de gemeente met ons deelt. Alleen zo kan het werk goed gedaan worden.
De voornaamste taken die de diaconie vervult zijn:

 • Dienst doen in de zondagse kerkdienst, zorgen voor collecte en avondmaal.
 • Praktische hulpverlening in de vorm van klussendienst, vraag en aanbod.
 • Persoonlijke ondersteuning, geldelijke hulp aan mensen die dat nodig hebben.
 • Samenwerking met anderen zoals Vincentiusvereniging (project schuldhulpmaatje), burgerlijke gemeente, voedselbank.
 • Ouderenbeleid. Zorgen voor bezoek, het houden van koffiemiddagen en uitjes en daardoor het contact tussen oudere gemeenteleden bevorderen.
 • Diaconaal Centrum Eindhoven. Het in stand houden van het inloophuis dat door Eindhoven en de randgemeenten is opgericht.
 • Werelddiaconaat; bijdragen aan instellingen in binnen en buitenland, bijvoorbeeld Kerk in actie.

 D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

          Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Ons plaatselijke beleidsplan van de Diaconie kunt u lezen via de link Beleidsplan Diaconie.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De financiele gegevens van de diaconie zijn in te zien vie deze link.

Algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

In 1996 is er een boekje gemaakt: 'WEGWIJS in de Evangelische Kerkengemeenschap Geldrop' (dat was op dat moment onze naam, in 1998 is die veranderd in Protestantse Gemeente te Geldrop).
Doel was het informeren van nieuwkomers. Maar ook andere gemeenteleden die al langer in Geldrop woonden konden er nuttig gebruik van maken. Het boekje bevatte ook een hoofdstuk 'Enkele grepen uit de historie', geschreven door ons (enkele jaren geleden overleden) gemeentelid Wim Bol.  Hoewel dus gedateerd en ontbreken de ontwikkelingen van na 1996 nemen we het hier toch op.
(Er komt nog wel eens een aanvulling met de recente geschiedenis, hopen we :-)

De eerste eeuwen

De protestantse ('gereformeerde') kerk van Geldrop is gesticht in 1649, na de vrede van Munster. De protestanten kregen de beschikking over de dorpskerk, die op de plaats stond waar nu de St. Brigidakerk staat. Er werd een nieuwe preekstoel geplaatst waarop een prachtige statenbijbel kwam te liggen. Die bijbel heeft honderden jaren de kansel gesierd, tot een paar jaar geleden. Toen werd dat te riskant en waren we gedwongen het kostbare stuk in een kluis op te bergen. De periode tot 1795 werd gekenmerkt door de koele verhouding met de rooms katholieken, die ver in de meerderheid waren. De Geldropse protestantse gemeente bestond meestal uit niet meer dan tien tot twintig leden, maar wel met een eigen dominee! De laatste was Johannes Jacobus Slingsbie, dominee van Geldrop en Riel van 1763 tot zijn dood in 1793. In 1795 begon de Franse tijd en kregen de katholieken de kerk terug. De Geldropse protestanten verloren hun zelfstandigheid: ze vormden samen met Nuenen en Mierlo een nieuwe gemeente, die in 1824 een kerkje bouwde aan de Papenvoort in Nuenen.

De nieuwe tijd

Toen Hubertus Paulus Hoevenaar rond 1860 in het kasteel Geldrop kwam wonen als heer van Geldrop en Groot en Klein Braakhuizen begon de moderne tijd. Een tijd die werd gekenmerkt door de splitsing hervormd-gereformeerd (tweemaal) en de hereniging (ook tweemaal), enkele grenscorrecties en de bouw van vier kerken, gevolgd door de afbraak van twee ervan (een werd met de wijk Tivoli aan Eindhoven afgestaan). Maar heel duidelijk ook door de uitbreiding van het aantal protestanten met de opkomst van de industrie. Eerst was dat de textielindustrie, later onder meer Philips en DAF. De heer Hoevenaar werd kerkvoogd en in 1874 kwam er een eigen kerk tot stand. Tot 1964 heeft deze, bekend als 'het kerkje van de baron', aan de Hofstraat gestaan. Hofstraat pen sIn werkelijkheid was het gebouw gewoon van de Hervormde Gemeente, waarvan de leden - ieder naar vermogen - het geld bijeengebracht hadden. Wel is waar dat de heer Hoevenaar het meeste had ingebracht, maar zijn vermogen was dan ook het grootst. Er is ook steun van buiten gekomen. Prins Hendrik, de broer van koning Willem III, droeg niet minder dan 500 gulden bij. (De hele kerk kostte ongeveer 3500 gulden). Na de bouw van de kerk werd Geldrop financieel zelfstandig, hoewel het overigens tot de Hervormde Gemeente Nuenen c.a. bleef horen.

Splitsing en hereniging

In die tijd ontstond ook de eerste splitsing hervormd-gereformeerd. Omstreeks 1880 nam mevrouw A.M.C. Hoevenaar, geboren jonkvrouwe Holmberg de Beckfeld, actie om te komen tot een 'Vrije Gereformeerde Gemeente' van Geldrop. Dit genootschap beriep in 1884 dominee J. Meyer. Toen die in 1898 vertrok, hield het genootschap op te bestaan. De gereformeerden sloten zich weer aan bij de Hervormde Gemeente. Maar een doopkwestie verbrak de band en de gereformeerden gingen naar de Gereformeerde Kerk van Helmond, later naar die van Eindhoven.

In 1945 begon de Gereformeerde Kerk van Eindhoven kerkdiensten in de wijk Geldrop en in 1967 werd Geldrop (plus Heeze) een zelfstandige Gereformeerde Kerk, die sinds 1970 opereert in federatief verband met de Hervormde Gemeente Geldrop (plus Mierlo). De laatste Eindhovense predikant die de wijk Geldrop onder zich had was ds. A.T. Besselaar. Na het zelfstandig worden in 1967 werd ds. B.J. Aalbers de eerste predikant tot 1977, gevolgd door ds. G.H. Harms (1978-1990), ds. L. Thijs (1990-heden). De Hervormde Gemeente Geldrop c.a. is in 1947 zelfstandig geworden. De eerste predikant was ds. J.H. Wijntje. Hij stond hier tot 1962. Na hem kwamen ds. W.C. van Dam (1962-1970), ds. D. Bouman (1970-1973), ds. W. Roggeveen (1973-1988) en ds. N.K. Elkerbout (1988-heden).

Sinds 1970 opereren de twee kerken samen in federatief verband onder de naam 'Evangelische Kerkengemeenschap Geldrop'. Deze samenwerking is heel soepel tot stand gekomen. Een meerderheid van de leden van de kerk was daaraan toe. Voordat de federatie een feit was, waren er al gemeenschappelijke diensten en in de hervormde diensten zag je steeds vaker gereformeerde gezichten, in de gereformeerde diensten (in hetzelfde kerkgebouw) kwamen meer en meer hervormden.Voor de theologische verschillen is een acceptabele formulering opgesteld, waarin ze overigens niet zijn verdoezeld.De twee predikanten hebben sindsdien elk hun wijken ('kwartieren'): de ene de wijken ten westen van de Kleine Dommel, de andere die ten oosten ervan. De diaconieën zijn samengevoegd, er is een commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn de twee mededelingenblaadjes samengevoegd tot

één onder de naam Tweeklank. Doop en bevestiging van ambtsdragers vinden plaats in de gemeenschappelijke diensten door de dienstdoende predikant. Alleen de financiën zijn nog tot 1989 gescheiden gebleven; we zullen daar straks nog op terugkomen. Bovendien blijven de twee kerken administratief functioneren, voor zover nodig voor de contacten met landelijke kerken.

Grenscorrecties

Het is al vermeld: gereformeerd Geldrop omvatte Geldrop plus Heeze, hervormd Geldrop omvatte Geldrop plus Heeze en Tivoli. Men kan dus zeggen dat de federatie rafelige grenzen had. Tivoli is een wijk op Geldrops grondgebied tegen Eindhoven aangebouwd. Toen in 1967 gereformeerd Geldrop zelfstandig werd, was Tivoli daar niet bij omdat de overheid bezig was de grenzen van de burgerlijke gemeenten te corrigeren, zodat Tivoli een deel van Eindhoven zou worden. Daarmee was een situatie ontstaan die hervormd-gereformeerde samenwerking voor die wijk in de weg stond. Daarom heeft Geldrop in 1974 hervormd Tivoli aan Eindhoven overgedragen. De federatie werd daardoor flink kleiner. In Heeze was het probleem net zo. Hervormd Heeze is een zelfstandige kerk, maar gereformeerd Heeze hoorde na 1967 bij Geldrop. Toen ook daar een hervormd-gereformeerde toenadering ontstond, is ook gereformeerd Geldrop overgegaan naar Heeze. De federatie werd daardoor weer een beetje kleiner.Op het ogenblik dat we dit schrijven (1996) is in Mierlo de grens nog niet gelijk: Mierlo hoort gedeeltelijk bij Geldrop en gedeeltelijk bij Helmond, maar de gereformeerde en hervormde grenzen vallen nog niet samen.

Kerkbouw en -afbraak; financieel samengaan

We zagen al dat in 1874 een kerk(je) aan de Hofstraat gebouwd is, dat voor Geldrop goed voldeed. Maar in Tivoli werd in de jaren '30 op Geldrops grondgebied tegen de grens met Eindhoven een wijk gebouwd. Daar woonden nogal wat protestanten en er ontstond behoefte aan een eigen kerk. Rond 1950 zag de kerkvoogdij kans een houten gebouwtje (uit Zwitserland?) te verwerven dat goed paste bij de nieuwe houten woningen van het 'Oostenrijkse Dorp'. In 1974 is dat gebouw met de hele wijk naar Eindhoven overgegaan. Het staat er nog steeds - het is in gebruik bij een ander kerkgenootschap.

Intussen werd duidelijk dat de kerk aan de Hofstraat zou moeten wijken voor de modernisering van het centrum van Geldrop. Tegelijkertijd nam het aantal protestanten zo toe dat de ruimte te klein werd, zowel voor de gereformeerde als voor de hervormde kerkdiensten. Daarom werd er een nieuwe kerk gebouwd: de Goede Herderkerk, met 250 zitplaatsen (de oude kerk 84) en diverse nevenruimten. Er waren twee consistories, een voor de hervormde en een voor de gereformeerde kerkenraad. Er was voor gezorgd dat de muur niet-dragend was, zodat die te zijner tijd gewoon weggehaald zou kunnen worden. In maart 1964 is de Goede Herderkerk in gebruik genomen en in augustus werd de oude kerk aan de Hofstraat afgebroken.

De uitbreiding van Geldrop ging intussen door. Duizenden woningen in de Coevering en nog grotere plannen voor het gebied tussen Geldrop en Eindhoven maakten dat er nog een kerk nodig werd, meer naar het zuiden van het dorp. Dat is 't Kruispunt geworden, een multifunctioneel gebouw, dat na de ingebruikneming in 1973 een nuttige functie vervult voor het hele dorp. Ook buiten de kerk.

De groeiverwachtingen bleken in de tweede helft van de jaren '80 overschat te zijn. Toen de industrie vrijwel ophield te expanderen, werd de federatie langzaam kleiner, voornamelijk door natuurlijk verloop. Het kerkbezoek nam navenant af; er was op zondagmorgen nog maar een kerkdienst nodig om allen een plaats te geven. Parallel daarmee ging het financieel slechter. Het werd duidelijk dat een van de twee kerkgebouwen zou moeten worden verkocht . Afgezien van de vraag met welk van de gebouwen we het beste verder zouden kunnen gaan, zou verkoop een scheve verhouding binnen de federatie veroorzaken, want de Goede Herderkerk was eigendom van de Hervormde Gemeente en 't Kruispunt van de Gereformeerde Kerk. Alleen het samenvoegen van de financiële administraties was geen oplossing omdat het niet mogelijk bleek voor het ontstane beheers­orgaan 'rechtspersoonlijkheid' te verkrijgen. Dat wil zeggen dat dat orgaan geen eigenaar van onroerend goed kon worden. Daarom is, tegelijkertijd met het samenvoegen van de administraties, een hervormd/gereformeerde stichting opgericht, waaraan in 1989 de kerkgebouwen, de begraafplaats en de pastorie zijn overgedragen.In 1992 is, na een vol jaar van discussie, door de kerkenraad besloten de Goede Herderkerk af te stoten In 1994 is het gebouw verkocht en in 1995 afgebroken. 't Kruispunt is daarna grondig gerenoveerd, waarmee een punt bereikt is van waaruit de federatie zich in een zekere rust verder kan ontwikkelen.Die ontwikkeling zal voor een goed deel bepaald worden door wat er landelijk gaat gebeuren met 'Samen Op Weg', de hervormd-gereformeerd-lutherse samenwerking.

Wim Bol

Aanvullingen

Hier toch alvast een eerste aanvulling op bovenstaand verhaal. Ds. L. Thijs is in 2002 vertrokken naar Deventer en in 2003 kwam ds. J.H. Kip vanuit Oostkapelle naar Geldrop.Ds. N.K. Elkerbout is in 2007 met emeritaat gegaan. Hij is in 2015 overleden. Op dit moment hebben we dus nog één predikant: ds. J.H. Kip. In 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen. Het vergde nog de nodige procedures om ook plaatselijk onze bestaande federatie hervormd / gereformeerd om te zetten in een fusie. Op 8 november 2006 was het zover: we konden bij de notaris de handtekeningen zetten onder de fusieakte.

Ontmoetingscentrum 't Kruispunt is de thuisbasis van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo.

kruispuntHet gebouw dateert uit 1971. De grote zaal, waar ook het orgel staat, is ingericht als kerkzaal en heeft 200 zitplaatsen. Wanneer we de schuifdeuren tussen kerkzaal en hal open zetten is er ruimte voor 300 mensen. Er zijn nog een viertal kleinere zalen, in capaciteit variërend van 20 tot 50 zitplaatsen.

Alle zalen worden intensief gebruikt omdat ze, naast de kerkelijke activiteiten, ook worden verhuurd voor cursussen, koorrepetities, het houden van lezingen, uitvaartdiensten enz.

In de centrale hal kan in de pauze en voor en na afloop van de activiteiten een drankje worden genuttigd en worden bijgepraat.

Adres:
't Kruispunt, Slachthuisstraat 22, 5664 EP Geldrop, tel. 040-285 75 27

En weet u de weg niet in Geldrop? Kijk dan even op de plattegrond van Geldrop.
Er is ook een routebeschrijving als u van buiten Geldrop komt.

buurtparkerenMochten de parkeerterreinen naast en tegenover het Kruispunt (niet op werkdagen) en bij het politiebureau (op werkdagen max 2 uur met parkeerschijf) vol zijn, dan zijn er dichtbij alternatieven in de zijstraten tussen de flats aan de overzijde van de Laan der Vier Heemskinderen. Zie voor de route het kaartje hiernaast.

Voor vragen over verhuur en dergelijke kunt u bellen met de beheersters via telefoonnummer 040 285 75 27 of emailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)