Schilderen bij een bijbelverhaal: Zondag 15 okt 2017

Thema: Matteus 22; 34-46, Ezechiel 34; 20-31

De naar aanleiding van deze schriftgedeelten gehouden preek kunt u beluisteren via:  www.kerkomroep.nl . De tekst van de preek vindt u hier

Geschilderd door:
Linker paneel: Wim Schippers en  Henk Heijns
Rechter paneel: Jan Hendrik Kip en  Ineke Engel

oktober2017

Toelichting:

Linker-paneel        

Centraal staat Christus, rechts zie je de Sadduceeën weglopen, links van hem een groen groepje Farizeeën, in discussie met Jezus. Het gaat over Liefde, in Oude en Nieuwe Testament, verbeeld in de boekrollen links en rechts  En dat alles onder het alziend oog, beeld van de Allerhoogste.

Rechter paneel    

In Matteus gaat het over liefhebben met je gehele ziel. Het oog is de spiegel van de ziel. Maar het zijn de handen die het doen. En het gaat over wie is de Christus, voor jou en voor mij. Een mens, een liefdevol oog en een rechter hand die de weg wijst en zich schenkt aan de schapen. In Ezechiël wordt hij de goede herder genoemd  Maar hij blijft een mysterie, verborgen achter en in de schepping, het half doorzichtige gordijn: waarachter we iets vermoeden van een ons toegestoken reddende linker hand