Schilderen bij een bijbelverhaal: zondag 7 mei 2017.

Thema: Joh 16: 16 - 23a, Jesaja 40: 26 - 31

Geschilderd door:
Linker paneel:     Jan-Hendrik en Ineke
Midden paneel:    Leo
Rechter paneel:   Helmi en Henk

 

schilderen mei 2017


Toelichting:

Linker paneel
Over het ‘zien’ van Jezus. Als wij hem niet meer zien, lijkt het of hij is weggegaan, vertrokken naar de bergen. De berg dat is de plaats waar God woont, ver weg. Hoog in de bergen is er een meertje. Hij is de bron van al het goede.
Jezus zien we weer, als hij woont in ons huis, in ons zelf. Als een licht in onze verborgenheid, wij zijn geborgen in zijn Licht. Zo is er gebouwd aan mijn geborgenheid, steen voor steen, al die jaren. Een onderkomen voor het licht, en mijn grazige weiden.

Midden paneel
De groep leerlingen vragen zich af wat de betekenis van de woorden van Jezus mag zijn. Hij is aanwezig en dan weer niet en dan weer wel. Om dat weer te geven staat de deur open. Misschien is Hij afwezig, of wellicht weer aanwezig. De koffer drukt dat ook uit. Gaat Hij nog weg of is Jezus al terug gekomen? De wegwijzer is bewust leeg gehouden, want waarheen Jezus is gegaan is onduidelijk.
Om het actueel te maken is er de vlag die halfstok hangt en naar de Dodenherdenking van 4 mei verwijst. We herdenken de slachtoffers die gestorven zijn, maar eigenlijk zijn ze door hun overwinningsdood weer onder ons.
Tenslotte is dit alles zoals Jesaja zegt tenslotte onder de sterrenhemel die de almacht van God duidelijk maakt. Kijk maar omhoog, zegt hij.

Rechter paneel.     
Zonsverduistering als ‘Godsverduistering’. Dit paneel is op zich weer een drieluik. De zon symboliseert Jezus, het Licht der wereld (Joh. 1:1-5). De figuren in de goudbruine kleren stellen zijn leerlingen voor.
Linkerdeel van rechter paneel: Joh. 16:16 – Jezus kondigt Zijn leerlingen aan dat zij Hem binnenkort niet meer zullen zien – het begin van de verduistering
Middendeel van rechter paneel: Joh. 16:19, 20 – Jezus is onzichtbaar, lijkt verdwenen. De leerlingen treuren, maar de “wereld”, de mensen die de duisternis liever hebben dan het Licht (in donkere kleren), juichen.
Rechterdeel van rechter paneel: Joh. 16: 20, 23 – De leerlingen zien Jezus weer: hun verdriet is nu in vreugde veranderd.