Schilderen bij een bijbelverhaal: Zondag 4 maart 2018

Thema: De tempelreiniging, Johannes 2: 13 - 25

De naar aanleiding van dit schriftgedeelte gehouden preek kunt u beluisteren via www.kerkomroep.nl, de tekst van de preek vindt u hier.

Geschilderd door:
Linkerpaneel: Jan-Hendrik Kip en Ineke Engel
Rechterpaneel: Wim Schippers en Helmi de Ruiter naar een idee van Leo Le Large

schilderen april 2018

Toelichting

Linker paneel:

“Geef ons een teken”
In Johannes zegt Jezus: ”In drie dagen zal de tempel herbouwd worden” . Maar er is ons al een teken gegeven, de Regenboog.
Een teken dat Hij , God, ons nooit zal verlaten, “Ik zal er zijn”, in de veelkleurigheid van ons leven, alles omvatten, in goede dagen en ook als we ons op het hellende vlak bevinden, als we moeten horen dat we niet leven vanuit de tien regels, die ons geschonken zijn, die ons als een regenboog bemoedigen.
“Wat hindert jou om te geloven?” Ik geloof in het teken van de regenboog, Gods trouw en liefde. Dat zie ik in de veelkleurigheid van de schepping. Mij stoort de dominantie van het gitzwarte kruis, 40 dagen, naar het lijden toe, een hele week voor Pasen, waar blijft de vreugde, om de schoonheid van dit leven, de dankbaarheid, mij geborgen wetend, door dik en dun.

Rechter paneel:

Helaas zijn de geldwisseltafels nog steeds onder ons. Rijkdom brengt wolkenkrabbers tot stand en die bouwwerken zijn voor velen de tempel. Geen goddelijke instellingen, maar de mammon. De wereld is verdeeld tussen arm en rijk. Erg rijk en erg arm. De tafel bulkt van het geld. Voor een klein deel van de wereldbevolking.
Eigenlijk zou die tafel een offeraltaar moeten zijn waarop offers gebracht moeten worden voor onze arme medemensen. Jezus is voor velen teruggebracht naar het blad Happinez, maar gelukkig heeft de oprichtster van dat tijdschrift in het boek REBIBLE veel over hem verteld. Erg veel plaats is er voor JHWH en Jezus niet meer. (tekst: Leo Le Large)