Algemeen

De gemeente van Christus is en blijft een gemeenschap van leerlingen. Telkens opnieuw zal men zich rekenschap hebben te geven wat men gelooft en wat dat betekent in de eigen situatie. Traditie en ervaring zijn daarbij de peilers waarop het leren is gefundeerd.
De aandachtsvelden zijn:

 • bijbel, theologie, geloofsinhoud
 • gemeente, kerk-zijn
 • samenleving

De werkgroep V&T komt elk jaar met voorstellen voor de centrale activiteiten. Tips van gemeenteleden zijn daarbij van harte welkom. Het jaarprogrammma wordt gepubliceerd in de 2Klank die in september uitkomt, en ook op deze website. Lees verder.

Activiteiten 2017-2018

In de Activiteitengids vindt u het programma van Centrale activiteiten voor de eerste helft van 2018. Het is samengesteld door de werkgroep Vorming en Toerusting.
Veel reeds lang bestaande activiteiten staan weer op het programma omdat ze goed in de smaak vielen, maar ook nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd.
Zo kunt u zich creatief uitleven, zich verdiepen in de bijbel, mediterend tot rust komen of in beweging willen zijn op een dagje pelgrimeren, TV en film: aan u de keus. Wij hopen dat veel van u mee gaan doen: elkaar ontmoeten, van gedachten wisselen, inspireren en vooral elkaar bemoedigen en steunen in de zoektocht door het leven.

Details per activiteit vindt u in de Activiteitengids

Overzicht

 1. Oecumenisch Bijbellezen
 2. Meditatie 2017-2018
 3. Kijken naar The Passion
 4. Hoe moet het met mijn uitvaart?
 5. Geloven in Verandering: Jan Offringa in Heeze
 6. Film: ErbarmeDich!
 7. Schilderen bij een bijbelverhaal
 8. Overgeleverd: Het Beeld van Christus door de Eeuwen heen
 9. Dinsdagmorgen gespreksgroep
 10. Pelgrimswandeling
 11. Poëzie-middag
 12. Boekbespreking “Het OERBOEK van de mens”, de evolutie en de Bijbel.