Algemeen

De gemeente van Christus is en blijft een gemeenschap van leerlingen. Telkens opnieuw zal men zich rekenschap hebben te geven wat men gelooft en wat dat betekent in de eigen situatie. Traditie en ervaring zijn daarbij de peilers waarop het leren is gefundeerd.
De aandachtsvelden zijn:

 • bijbel, theologie, geloofsinhoud
 • gemeente, kerk-zijn
 • samenleving

De werkgroep V&T komt elk jaar met voorstellen voor de centrale activiteiten. Tips van gemeenteleden zijn daarbij van harte welkom. Het jaarprogrammma wordt gebundeld in de 'groene' Activiteitengids die bij het begin van het seizoen, in september uitkomt.

Activiteiten 2016-2017

In de Activiteitengids vindt u het programma van Centrale activiteiten voor het winterseizoen 2016-2017. Het is samengesteld door de werkgroep Vorming en Toerusting.
Veel reeds lang bestaande activiteiten staan weer op het programma omdat ze goed in de smaak vielen, maar ook nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd.
Zo kunt u zich creatief uitleven, zich verdiepen in de bijbel, mediterend tot rust komen of in beweging willen zijn op een dagje pelgrimeren, TV en film: aan u de keus. Wij hopen dat veel van u mee gaan doen: elkaar ontmoeten, van gedachten wisselen, inspireren en vooral elkaar bemoedigen en steunen in de zoektocht door het leven.

Details per activiteit vindt u in de Activiteitengids

Overzicht

 1. Dinsdagmorgen gespreksgroep
 2. Poëziemiddag
 3. Schilderen bij een bijbelverhaal
 4. CURSUS   “delen van brood en wijn”
 5. Oecumenisch Bijbellezen
 6. Meditatie
 7. Boekbespreking: "Woestijnvaders"
 8. Samen naar de film.
 9. Schrijven bij een Bijbeltekst.
 10. Pelgrimswandeling
 11. De bijbel literair
 12. Maria Magdalena in bijbel en traditie
 13. Samen luisteren naar klassieke muziek.

.