We beschrijven hier wie wat doet binnen de Protestantse Gemeente Geldrop - Mierlo.
Naast het formele bestuur zijn er ook een groot aantal werkgroepen en commissies die elk een deel van de kerkelijke activiteiten ondersteunen.

NB. Taakomschrijvingen van de diverse werkgroepen ontbreken nog. We verwachten dat zijzelf de informatie aanleveren Dus mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

Bestuur

 • Kerkenraad
 • Moderamen
 • Diaconie
 • College van Kerkrentmeesters
 • Beheerstichting
 • Pastorale Raad
 • Wijkraden

Kerkenraad

 • heeft de algehele leiding van de PGG
 • zorgt voor kerkdiensten, ambten, benoemingen, gemeenteopbouw, contacten met synode, classis, financiële verantwoordelijkheid, enz.
 • leden: predikant, ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters
 • vergadert 8x per jaar (eerste maandag van de maand), soms extra bijeenkomsten
 • afwisselend is het een algemene of een kleine kerkenraad
  • algemeen: alle ambtsdragers zijn aanwezig (± 15), de onderwerpen betreffen beleid, financiën, besluiten
  • klein: vertegenwoordigers van alle ambtsgroepen zijn aanwezig (pastoraat, jeugd, ZWO, diaconie, beheer) accent ligt dan meer op huishoudelijke, praktische onderwerpen

Moderamen

 • bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor d.m.v. agendering, doen van voorstellen, uitwerken besluiten
 • juridisch zijn de handtekeningen van vorzitter en scriba bepalend
 • samenstelling: voorziter kerkenraad, scriba, predikant
 • vergadert in principe maandelijks

Diaconie

 • diaconale zorg voor mensen in sociale nood, ouderenzorg, vluchtelingenzorg
 • leden: de diakenen
 • vergadert 1x per maand

College van kertkrentmeesters

 • verantwoordelijk voor financieel beleid en administratie van de PGG
 • in balans houden van inkomsten en uitgaven
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 6 keer per jaar

Beheerstichting 

 • beheer en exploitatie van 't Kruispunt en begraafplaats t.b.v. de PGG
 • leden: kerkrentmeesters
 • vergadert ± 6x per jaar

Pastorale Raad

 • bezinning op pastoraat en contacten in de wijken
 • leden: predikant, pastorale ouderlingen, voorzitter diaconie, vertegenwoordigers van wijken
 • vergadert 3x per jaar

Wijkraden

 • pastorale zorg in de wijken
 • regelen huisbezoek en het onderhouden van contacten
 • organiseren diverse activiteiten
 • leden: pastorale ouderlingen, wijkdiakenen, wijkcoördinatoren en wijkcontactpersonen
 • vergaderen ± 4x per jaar

Werkgroepen en commissies

We geven hier een opsomming van alle groepen die actief zijn binnen onze kerkgemeenschap. Wat elke groep precies doet  wordt de komende tijd nog toegevoegd.

 • Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking
 • Kosters
 • Werkgroep Liturgie
 • Werkgroep Van Onderop-diensten
 • Werkgroep Taizé
 • Werkgroep Jeugd
 • Kindernevendienst
 • Jeugdkerk
 • Soos 20+
 • Jeugdpastoraat
 • Basis-catechese
 • Kinderoppas
 • Gespreksgroep '50 min'
 • Gemeente Groeigroepen
 • Werkgroep beheer 't Kruispunt
 • Werkgroep Vorming en Toerusting
 • Werkgroep Publiciteit
 • Bloemengroep
 • Beamteam
 • Ouderenbezoek(st)ers
 • Klussendienst
 • Autovervoer
 • Contacten met Berkenheuvel