Het nieuwe kerkelijk seizoen gaat van weer start. Een goed moment om u te informeren over de voortgang van het opbouwwerk.
In de kerkenraad is besloten dat we de functie van kerkelijk opbouwwerker niet opnieuw vacant stellen.
Het opbouwwerk heeft nu zeven jaar z’n werk gedaan. We ervaren dat de groep van 20 tot 50 jaar nu voldoende gerichte aandacht heeft gehad. Onze focus en aandacht zal de komende tijd, gezien de leeftijdsopbouw van onze kerkgemeenschap,  ook moeten gaan naar de oudere leden van onze kerkgemeenschap.


We stellen ons voor dat de werkgroep opbouwwerk (zonder professionele en betaalde kracht) in ieder geval doorgaat tot september 2016, liefst met uitbreiding van een jong gemeentelid.
We willen de goede ervaringen met het kerkelijk opbouwwerk integreren in het lopende kerkenwerk.
Met de succesvolle activiteiten gaan we door, soms in een wat eenvoudiger te organiseren vorm.

Voor het seizoen 2015-2016 denken we in ieder geval aan de volgende activiteiten:

  • Kerkcafé in het najaar 2015 en in het voorjaar 2016 in een wat eenvoudiger en makkelijker te organiseren vorm.
  • Gezamenlijke maaltijd op 19 december vooraf aan bezoek Levend Kerstverhaal in Nuenen.
  • Vervolg op “U ontmoet Jij”  (gesprekken tussen twee mensen van verschillende generaties) in het voorjaar van 2016.
  • Samen naar “The Passion” kijken op donderdag 24 maart 2016.
  • Kofferproject: mensen krijgen “logeerkoffer” op bezoek met allerlei materiaal om met kinderen bezig te zijn met geloof. Er zijn twee koffers in omloop, één voor jongere basisschoolkinderen en één voor de oudere basisschoolkinderen. Een zestal gezinnen hebben de koffer al te logeren gehad. Idee is nu om een groepje “ouderen” te vinden die dit willen organiseren. Dit bevordert ook weer het contact tussen de generaties.
  • De gespreksgroep voor ouders van basisschoolkinderen gaat verder onder leiding van Ds. Jan-Hendrik Kip.
 
We hopen weer op een mooi seizoen, met kansen op ontmoeting en verbinding! Heb je zin en tijd om de werkgroep opbouwwerk te versterken? Of wilt u de logeerkoffer bij een jong gezin brengen en ophalen? Laat het ons dan weten!
 
Werkgroep opbouwwerk,
 
Jan-Hendrik Kip
Hendriet de Feijter
Klaaske van Leussen