Het nieuwe kerkelijk seizoen gaat van weer start. Een goed moment om u te informeren over de voortgang van het opbouwwerk.
In de kerkenraad is besloten dat we de functie van kerkelijk opbouwwerker niet opnieuw vacant stellen.
Het opbouwwerk heeft nu zeven jaar z’n werk gedaan. We ervaren dat de groep van 20 tot 50 jaar nu voldoende gerichte aandacht heeft gehad. Onze focus en aandacht zal de komende tijd, gezien de leeftijdsopbouw van onze kerkgemeenschap,  ook moeten gaan naar de oudere leden van onze kerkgemeenschap.