Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 30 september

10.00 uur mw A. van Herwijnen, Deventer
Numeri 11,24-29; Marcus 9,38-50
Collecte: Kerk in Actie

Zondag 7 oktober
10.00 uur ds. M. van Nie
Maleachi 2,10-16; Marcus 10,1-16
Collecte: Werk in de Gemeente

Zondag 14 oktober
10.00 uur ds. J.H. Kip
Deuteronomium 15,1-11; Marcus 10,17-31
Collecte: Kerk in Actie

Zondag 21 oktober
10.00 uur ds. P. Kwast
Jesaja 29,18-24; Marcus 10,32-45
Collecte: Diakonie

Zondag 28 oktober
Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 59,9-19; Marcus 10,46-52
Collecte: Werk in de Gemeente

Zondag 4 november
10.00 uur ds. J.H. Kip
Job 19,23-27a;Marcus 12,18-27;Openbaring 4
Collecte: Kerk in Actie

19.00 uur Willibrordvesper
pastoor S.vd Maazen, diaken H v Leuken, ds. J.H. Kip
Deuteronomium 6,2-6; Marcus 12,28-34