Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag  21 januari
10.00 uur    mw. A. van Herwijnen, Deventer
Exodus 3: 1 - 6, Matteus 17: 1 - 9

Zondag  28 januari
Morgengebed in het Kruispunt
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Deuteronomium 18: 15 - 20, Markus 1: 21 - 28

Oecumenische Dienst in de kerk van Zesgehuchten
11.30 uur    pastoor S. vd Maazen en ds. J.H. Kip
Exodus 15: 1 - 21, Romeinen 8 : 14 - 17, Matteus 9: 18 - 26

19.00 uur    TaizĂ©-vesper in het Kruispunt
 
Zondag  4 februari
10.00 uur    ds. J.H. Kip
2 Koningen 4: 18 - 21, Markus 1: 29 - 39

Zondag  11 februari
Schrift en Tafel
10.00 uur    ds. M. van Nie, Heeze
2 Koningen 5, 1-3,9-15b; Marcus 1,40-45
er is kindernevendienst

Zondag  18 februari
10.00 uur    dhr. P. Molenaar, Den Bosch
Genesis 9, 8-17; Marcus 1,12-15

Zondag  25 februari
10.00 uur    ds. P. Kwast
1 Koningen 19,9-18; Marcus 9,2-10

Zondag  4 maart
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Exodus 20,1-17; Johannes 2,13-25