Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 24 juni
Schrift en Tafel
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Job 38: 1 - 38, Marcus 4: 35 - 41

Zondag 1 juli
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Job 42, Marcus 5: 22 - 43

Zondag 9 juli
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 17,5-26; Lucas 6,36-42

Zondag 16 juli
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 15,15-21; Lucas 5,1-11

Zondag 23 juli
10.00 uur ds. J. Beks, Eindhoven
Jesaja 48,12-22; Matteus 5,20-26

Zondag 30 juli
10.00 uur ds. P. Kwast
Jeremia 3,21-4,2; Marcus 8,1-9

Zondag 6 augustus
10.00 uur ds. R. Wijkhuizen, Helmond
Jeremia 7,2-11; Matteus 7,15-21

Zondag 13 augustus
10.00 uur ds. G.P. van Dam, Eindhoven
Jeremia 32,37-42; Lucas 16,1-9

Zondag 20 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jeremia 23,16-29; Lucas 19,41-48

Zondag 27 augustus
dienst van Schrift en Tafel
10.00 uur ds. H.J. van Haarlem
Daniel 3,34-45; Lucas 18,9-14

Zondag 3 september
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 6,8-13; Marcus 7,31-37