Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de eerste zondag van de maand een kinderkerkdienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 24 februari

Schrift en Tafel
10.00 uur                                                                           ds. J.H. Kip
Genesis 45,3-11.15; Lucas 6,27-38

Zondag 3 maart
10.00 uur                                                                           ds. J.H. Kip
Jeremia 7,1-15; Lucas 6,39-49