Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag 1 juli
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Job 42, Marcus 5: 22 - 43

Zondag 8 juli
10.00 uur Dhr. P. Flach
Ezechiel 2: 1-7, Marcus 6: 1-6

Zondag 15 juli
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 52: 1-6, Marcus 6: 6b-13

Zondag 22 juli
10.00 uur Ds. P. Kwast
Jeremia 23: 1-6, Marcus 6: 30-44

Zondag 29 juli
10.00 uur Ds. J. van den Brink
Jesaja 63: 7-14, Marcus 6:45-52

Zondag 5 augustus
10.00 uur Ds. G. Baerends
Deuteronomium 10: 12-21, Marcus 7: 1-23

Zondag 12 augustus
10.00 uur Ds. C. Terlouw
2 Koningen 4: 8-18, Marcus 7: 24-30

Zondag 19 augustus
10.00 uur ds. J.H. Kip
Jesaja 35: 1-10, Marcus 7: 31-37

Zondag 26 augustus
dienst van Schrift en Tafel
10.00 uur ds. J.H. Kip
2 Koningen 4: 42-44, Marcus 8: 1-21

Zondag 2 september
10.00 uur Ds. J. Beks
Zacharia 8: 4-8, 20-23, Marcus 8: 22-26

Zondag 9 september
10.00 uur Ds. R. Wijkhuizen