Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag  29 oktober
Schrift en Tafel
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Jeremia 31: 31 - 34; Matteus 22: 1 - 14

19.00 uur Taize viering

Zondag  5 november
Willibrordzondag – Oecumenische Dienst
10.00 uur    diaken H v Leuken en ds. J.H. Kip
Matteus 23: 8

Zondag  12 november
10.00 uur    Mw A. van Herwijnen
Jesaja 48,1-11; Matteus 24, 15-28
Er is kindernevendienst  

Zondag  19 november
ZWO-dienst
10.00 uur    Mw. L. vd Berg, Dhr. H. Lip
Genesis 18, 22-33; Matteus 25,31-46
 
Zondag  26 november
Voleinding – gedenken van de gestorvenen
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Daniel 12,1-3; Matteus 5,1-12a  
 
Zondag  3 december
1e zondag advent
Schrift en Tafel
m.m.v. Ensemble Strabrecht en “Rejoice”
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Jesaja 40,1-11; Matteus 21,1-9