Algemeen

Er is elke morgendienst (behalve in de zomervakantie) oppas aanwezig voor de jongste kinderen (van 0 tot ongeveer 4 jaar). De oppasruimte bevindt zich helemaal achteraan aan de linkerkant. Als regel is er op de tweede zondag van de maand een kindernevendienst. Dit wordt ook bij de betreffende zondag aangegeven.

Na de zondagse dienst is er koffie in de hal. 

Zondag  15 april
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Genesis 4: 1-16, Johannes 21: 15-24

Zondag  22 april
10.00 uur    Musical “Op zoek naar Judas”

Zondag  29 april
Schrift en Tafel
10.00 uur    ds. J.H. Kip
Genesis 6: 5-22, Johannes 15: 1-8

Zondag  6 mei
10.00 uur    ds. J. Broer, Schijndel
Genesis 8: 1-14, Johannes 15: 9-17