Zie de onderstaande stellingen, geïnspireerd door de 95 stellingen van Luther uit 1517. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Gebruik daarvoor de reactiemogelijkheid, helemaal onderaan deze pagina. U hoeft natuurlijk niet op alle stellingen te reageren. Welke stellingen spreken u aan, welke niet, met welke bent U het eens, met welke bent u het hartgrondig oneens, en nog belangrijker: Waarom?

U kunt (en mag!) ook reageren op de reacties van anderen.

In het reactieformulier is het invullen van naam en email adres optioneel. Het overnemen van de (kromme) letters in de zogeheten captcha in vakje onder de tekst "Vernieuwen" is verplicht.

Wij, de leden van de werkgroep Liturgie, zijn zeer benieuwd naar uw reacties en willen hiermee aan de gang gaan met (bijvoorbeeld) een of meer gespreksavonden, een vanonderopdienst e.d.

De onderstaande stellingen zijn onderdeel van het door de PKN gepubliceerde "95Stellingenspel".
U kunt dit hier downloaden.

Stellingen

 1. Zingen is het hoogtepunt van de kerkdienst
 2. In mijn werk, werk ik mijn geloof uit.
 3. Ik voel me meer christelijk dan protestants
 4. De preek is het hoogtepunt van de dienst
 5. Het kenmerk van protestanten is tegendraads
 6. Ik voel me wel eens eenzaam in de kerkdienst.
 7. De koning(-in) van Nederland moet protestant zijn.
 8. Vrijheid van godsdienst is onaantastbaar.
 9. The Passion is een moderne variant van de Mattheus Passion.
 10. Protestants geloven is meer een zaak van het hoofd dan van het hart.

 11. Zonder Bijbelkennis kun je geen christen zijn.
 12. Kunstenaars en cabaretiers zijn de predikanten van vandaag.
 13. Het rijke westen leeft op kosten van heel veel armoede in de wereld.
 14. Luther zou vandaag zijn stellingen op een bankgebouw getimmerd hebben.
 15. Gebruik maken van het vliegtuig is aantasting van de schepping.
 16. Museum- en concertzaalbezoek is de kerkgang van vandaag.
 17. Joden, christenen en moslims aanbidden dezelfde God.
 18. In vroomheid kunnen protestanten veel van moslims leren.
 19. Protestanten zijn overbodig geworden sinds ze niet meer protesteren.
 20. In de natuur ervaar je meer van God dan in een kerkdienst.

 21. Een godsdienst zonder heiligen is als een wetenschap zonder genieën.
 22. Er bestaat geen christelijke kunst, er bestaat alleen goede en slechte kunst.
 23. Het protestantisme kent zoveel vormen en varianten als er mensen zijn.
 24. De zwakte van het protestantisme is zijn grote verscheidenheid en innerlijke verdeeldheid.
 25. Op koopzondagen moeten kerken uit protest geen dienst houden.
 26. De kerk gaat niet over de tweede feestdagen.
 27. Moslims of Joden mogen geen kerkgebouw over nemen.
 28. God heeft het eerste woord niet meer. (naar Lied 513)
 29. Bedrijfsverzamelgebouw in afgestoten kerk kan prima, mits op zondag niet open.
 30. Politiek hoort niet in een kerkdienst.

 31. Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon,zondaars en goddelozen niet minder. (Spreuken 11:31)
 32. Diaconie als liefdadigheid vermoordt de profetische taak van de kerk.
 33. Vrouwen weten wel wat beters dan militaire dienstplicht.
 34. The Passion is helemaal mijn dingetje.
 35. Hoop is lafheid van mensen die hun verantwoordelijkheid niet zelf durven nemen.
 36. Op koopzondagen moeten kerken missionair aanwezig zijn.
 37. Een kerkdienst zonder avondmaalsviering kan wel, een eredienst niet.
 38. De mens is achterhaald door zijn eigen producten.
 39. De Protestantse Kerk Nederland moet alsnog in Artikel I van de kerkorde opnemen dat zij een 'Vredeskerk' is.
 40. De kerk moet een recht op werkweigering bevorderen voor werkers in de wapenindustrie.

 41. De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende. (Spreuken 12:21)
 42. De kerk zat goed met verzet tegen de 24-uurs economie.
 43. De naam Protestantse Kerk staat meer voor continuïteit dan voor vernieuwing.
 44. Er is een land van louter licht.... (naar lied 753).
 45. Een bewust mens eet twee keer per week geen vlees.
 46. De scheiding tussen Rooms katholiek en Protestant is achterhaald.
 47. Een protestant zet niemand aan de kant.
 48. Ik hoef de Bijbel niet meer te lezen, ik heb hem al uit.
 49. Met een schuldgevoel blijven rondlopen is niet productief.
 50. Protestanten zijn vrijgevig, ze geven gemiddeld 6x zo veel aan de kerk als roomskatholieken.

 51. De kerk zou zich er niet bij moeten neerleggen dat het in de media alleen om de kijkcijfers gaat.
 52. Geduld is in de vergetelheid geraakt in het onderwijs.
 53. Laat de kerk meer vrienden maken, niet iedereen hoeft lid te zijn.
 54. Nederlandse kerken worden kleiner, maar fijner.
 55. Het schuurt en kraakt rond het avondmaal, ik blijf dan liever thuis.
 56. Geloofsopvoeding is vooral kennisoverdracht.
 57. Troost kun je ervaren door in gesprek met God te gaan.
 58. Protestanten zijn stijve harken.
 59. Het is heel goed om eens ergens aan te twijfelen.
 60. Het geloof geeft kracht, energie en blijdschap.

 61. Rituelen zijn de laatste jaren voor mij veel belangrijker geworden.
 62. Hij redt mij keer op keer (Psalm 116).
 63. Het slavernijverleden wordt veel te gemakkelijk vergeten.
 64. Migrantenkerken vertegenwoordigen een belangrijke waarde.
 65. We moeten veel meer kleur bekennen.
 66. Een preek goed en aandachtig beluisteren is een even grote kunst als het maken ervan.
 67. We zijn toe aan nuchterheid en aan een krachtig moreel appel.
 68. Iedereen moet oefenen in geduld tolerantie.
 69. Protestanten hebben een bepaald roepingsbesef.
 70. Protestant en vrijblijvend, dat gaat niet samen.

 71. De Bijbel is een weg om te gaan, geen stok om te slaan.
 72. Waren we nog maar gewoon Gereformeerd/Hervormd/Luthers.
 73. Voor mij is het besef heel belangrijk dat ik lid ben van een wereldwijde kerk.
 74. Het nieuwe liedboek is een zegen.
 75. Ik ga niet naar de kerk om bij te tanken, maar om God te eren.
 76. Ik lees elke dag in de Bijbel.
 77. Geen enkele politieke partijheeft mijn voorkeur.
 78. Ik haal mijn kerknieuws van internet.
 79. Het motto van de Protestantse kerk is ook mijn motto.
 80. De kerk moet niet zo tobben.

 81. Als je serieus genomen wilt worden moet je geloofwaardig spreken.
 82. Over 500 jaar vieren en gedenken we de kracht van de oecumenische beweging.
 83. Geloofwaardig zijn is beter dan geloofwaardig spreken.
 84. Leve de kerk.
 85. Iets is pas geloofwaardig als het het waard is om het te geloven.
 86. Seksueel misbruik is de kerk onwaardig.
 87. De kerk is me veel te zijig, ik verlang naar een stoere kerkgemeenschap.
 88. Voor mij is een diaconale kerk de kerk van de toekomst.
 89. Het protestantisme protesteert niet genoeg en laat alles maar op zijn beloop.
 90. Zusterschap is meesterschap.

 91. De band van kerk en Israël is onopgeefbaar.
 92. Het is goed dat de kerk het armoedeprobleem krachtig op de agenda zet.
 93. Ik kijk uit naar de nieuwe Kerkinformatie.
 94. We zouden Jezus Jeshua moeten noemen.
 95. 'Mijn' God bestaat niet.

 

 

Reacties   

#12 piet beishuizen 14-12-2017 23:11
stelling 4 kan beter luiden
de preek was eens het hoogte punt in de kerkdienst
#11 Ineke Engel 11-12-2017 11:26
nr 68
Iedereen moet oefenen in geduld en tolerantie
Geduld en tolerantie helpen mij het leven te accepteren zoals het komt
Dan denk ik aan "de Matteus" : mein Jesu schweigt zu falchen Lügen stille , in verdrukking zweeg hij . Door stil te worden krijg ik ruimte voor goede gedachten.
#10 piet beishuizen 10-12-2017 17:22
stelling 15 is een twitter uitspraak; kan je ook van da auto zeggrn
#9 piet beishuizen 10-12-2017 17:17
stelling 71: waarom het nieuwe liedboek meer een zegen zou zijn dan het oude is voor mij niet waar. In het oude waren de psalmen nog psalmen en nu zijn het liederen geworden. Het meest storend is het opnemen van christelijke liederen als a,b,c, nummers in het psalmenboek. Als voorbeeld gezang 21 in het oude liedboek is nu psalm 146c geworden.
#8 Herman Middelkamp 04-12-2017 14:16
Alle stellingen lijken mij discutabe, iets voor een serie leeravonden, gespreksgroepen,etc.?
#7 Piet Beishuizen 19-11-2017 23:04
stelling 55: Wat schuurt en kraak er rond het avondmaal ?
Kan dat nader worden toegelicht ? Wat is de bedoeling van het avondmaal ? Een herinneringsmaaltijd of het vieren van de gemeenschap of nog heel iets anders ?
Kan er ook een maaltijd zijn op uitnodiging van God zoals verwoord in psalm 23 vers ?
Misschien een onderwerp om met elkaar te bespreken.
#6 P. Beishuizen 13-11-2017 11:53
stelling 91 Gesteld moet worden dat er geen band kan bestaan tussen een staat en en een kerk. Dus kan nooit de staat Israel bedoeld zijn, maar dat wordt wel vaak zo gezien.
Die suggestie wordt ook gewekt door de formulering van het artikel 1.7 van de KO. Eerst wordt iets gezegd over de verbondenheid met Israel en daarna over het waarom.
Ik stel daarom voor de volgorde van de bewoordingen in dit artikel om te keren en wel als volgt:
Als Christus belijdende geloofsgemeenschap zoekt de kerk het gesprek met Israel inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. In die zin is zij onopgeefbaar verbonden met het volk Israel.
Op deze manier komt beter tot uiting waaruit die verbondenheid bestaat, namelijk uit het samen bestuderen van de Schrift (OT). Een religieuze verbondenheid dus, die kerk ziet.
Hiermee is nog niet gezegd dat Israel dat ook zo ziet.
#5 Joke Kappner 02-11-2017 18:43
Stelling 46, "De scheiding tussen Rooms Katholiek en Protestant is achterhaald" kan op mijn hartelijke instemming rekenen. Helaas heb ik tegelijk de indruk dat er een nieuwe scheidslijn is ontstaan, die dwars door beide kerken loopt, en dat de verschillen tussen gelovigen met de blik naar binnen gericht, op het eigen geloof, de eigen kerk, het eigen zielenheil, en gelovigen met de blik naar buiten, met zorg om/voor alles wat de schepping bedreigt, veel groter is geworden. Hoe steunen we elkaar in onze verschillen?
#4 Désirée 01-11-2017 15:35
stelling 3 kan ik in grote lijnen beamen, al zou ik mij in de rooms-katholieke kerk en sommige andere protestantse kerken absoluut niet thuis voelen. Maar onze cultuur is vanouds christelijk.
#3 Joke Kappner 01-11-2017 15:25
Bij stelling 86 "Seksueel misbruik is de kerk onwaardig" blijf ik wel even steken; ik heb niet voor niets 15 jaar op dit terrein gewerkt. Wanneer de kerk alles aan preventie heeft gedaan, mogen we het haar niet kwalijk nemen, wanneer een van haar werknemers ernstig de fout ingaat; helaas kunnen wij het kwaad niet uitbannen. Niet in onze wereld, ook niet in onze kerk.
Wat ik de kerk wél onwaardig vind, is haar buitengewoon terughoudende opstelling als het erom gaat, misbruikten hun materiële en immateriële schade te vergoeden .Het zou de kerk een eer moeten zijn, om dit leed te verzachten. In plaats daarvan verwijst zij naar de daders. Juridisch misschien terecht, maar voor een misbruikte is het heel schadelijk om opnieuw in een situatie van discussie en touwtrekken met haar/zijn dader terecht te komen. Dit is een kerk, die pretendeert dat zij opkomt voor de zwakker, echt heel erg onwaardig.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen