Zie de onderstaande stellingen, geïnspireerd door de 95 stellingen van Luther uit 1517. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Gebruik daarvoor de reactiemogelijkheid, helemaal onderaan deze pagina. U hoeft natuurlijk niet op alle stellingen te reageren. Welke stellingen spreken u aan, welke niet, met welke bent U het eens, met welke bent u het hartgrondig oneens, en nog belangrijker: Waarom?

U kunt (en mag!) ook reageren op de reacties van anderen.

In het reactieformulier is het invullen van naam en email adres optioneel. Het overnemen van de (kromme) letters in de zogeheten captcha in vakje onder de tekst "Vernieuwen" is verplicht.

Wij, de leden van de werkgroep Liturgie, zijn zeer benieuwd naar uw reacties en willen hiermee aan de gang gaan met (bijvoorbeeld) een of meer gespreksavonden, een vanonderopdienst e.d.

De onderstaande stellingen zijn onderdeel van het door de PKN gepubliceerde "95Stellingenspel".
U kunt dit hier downloaden.

Stellingen

 1. Zingen is het hoogtepunt van de kerkdienst
 2. In mijn werk, werk ik mijn geloof uit.
 3. Ik voel me meer christelijk dan protestants
 4. De preek is het hoogtepunt van de dienst
 5. Het kenmerk van protestanten is tegendraads
 6. Ik voel me wel eens eenzaam in de kerkdienst.
 7. De koning(-in) van Nederland moet protestant zijn.
 8. Vrijheid van godsdienst is onaantastbaar.
 9. The Passion is een moderne variant van de Mattheus Passion.
 10. Protestants geloven is meer een zaak van het hoofd dan van het hart.

 11. Zonder Bijbelkennis kun je geen christen zijn.
 12. Kunstenaars en cabaretiers zijn de predikanten van vandaag.
 13. Het rijke westen leeft op kosten van heel veel armoede in de wereld.
 14. Luther zou vandaag zijn stellingen op een bankgebouw getimmerd hebben.
 15. Gebruik maken van het vliegtuig is aantasting van de schepping.
 16. Museum- en concertzaalbezoek is de kerkgang van vandaag.
 17. Joden, christenen en moslims aanbidden dezelfde God.
 18. In vroomheid kunnen protestanten veel van moslims leren.
 19. Protestanten zijn overbodig geworden sinds ze niet meer protesteren.
 20. In de natuur ervaar je meer van God dan in een kerkdienst.

 21. Een godsdienst zonder heiligen is als een wetenschap zonder genieën.
 22. Er bestaat geen christelijke kunst, er bestaat alleen goede en slechte kunst.
 23. Het protestantisme kent zoveel vormen en varianten als er mensen zijn.
 24. De zwakte van het protestantisme is zijn grote verscheidenheid en innerlijke verdeeldheid.
 25. Op koopzondagen moeten kerken uit protest geen dienst houden.
 26. De kerk gaat niet over de tweede feestdagen.
 27. Moslims of Joden mogen geen kerkgebouw over nemen.
 28. God heeft het eerste woord niet meer. (naar Lied 513)
 29. Bedrijfsverzamelgebouw in afgestoten kerk kan prima, mits op zondag niet open.
 30. Politiek hoort niet in een kerkdienst.

 31. Een rechtvaardige krijgt op aarde zijn loon,zondaars en goddelozen niet minder. (Spreuken 11:31)
 32. Diaconie als liefdadigheid vermoordt de profetische taak van de kerk.
 33. Vrouwen weten wel wat beters dan militaire dienstplicht.
 34. The Passion is helemaal mijn dingetje.
 35. Hoop is lafheid van mensen die hun verantwoordelijkheid niet zelf durven nemen.
 36. Op koopzondagen moeten kerken missionair aanwezig zijn.
 37. Een kerkdienst zonder avondmaalsviering kan wel, een eredienst niet.
 38. De mens is achterhaald door zijn eigen producten.
 39. De Protestantse Kerk Nederland moet alsnog in Artikel I van de kerkorde opnemen dat zij een 'Vredeskerk' is.
 40. De kerk moet een recht op werkweigering bevorderen voor werkers in de wapenindustrie.

 41. De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende. (Spreuken 12:21)
 42. De kerk zat goed met verzet tegen de 24-uurs economie.
 43. De naam Protestantse Kerk staat meer voor continuïteit dan voor vernieuwing.
 44. Er is een land van louter licht.... (naar lied 753).
 45. Een bewust mens eet twee keer per week geen vlees.
 46. De scheiding tussen Rooms katholiek en Protestant is achterhaald.
 47. Een protestant zet niemand aan de kant.
 48. Ik hoef de Bijbel niet meer te lezen, ik heb hem al uit.
 49. Met een schuldgevoel blijven rondlopen is niet productief.
 50. Protestanten zijn vrijgevig, ze geven gemiddeld 6x zo veel aan de kerk als roomskatholieken.

 51. De kerk zou zich er niet bij moeten neerleggen dat het in de media alleen om de kijkcijfers gaat.
 52. Geduld is in de vergetelheid geraakt in het onderwijs.
 53. Laat de kerk meer vrienden maken, niet iedereen hoeft lid te zijn.
 54. Nederlandse kerken worden kleiner, maar fijner.
 55. Het schuurt en kraakt rond het avondmaal, ik blijf dan liever thuis.
 56. Geloofsopvoeding is vooral kennisoverdracht.
 57. Troost kun je ervaren door in gesprek met God te gaan.
 58. Protestanten zijn stijve harken.
 59. Het is heel goed om eens ergens aan te twijfelen.
 60. Het geloof geeft kracht, energie en blijdschap.

 61. Rituelen zijn de laatste jaren voor mij veel belangrijker geworden.
 62. Hij redt mij keer op keer (Psalm 116).
 63. Het slavernijverleden wordt veel te gemakkelijk vergeten.
 64. Migrantenkerken vertegenwoordigen een belangrijke waarde.
 65. We moeten veel meer kleur bekennen.
 66. Een preek goed en aandachtig beluisteren is een even grote kunst als het maken ervan.
 67. We zijn toe aan nuchterheid en aan een krachtig moreel appel.
 68. Iedereen moet oefenen in geduld tolerantie.
 69. Protestanten hebben een bepaald roepingsbesef.
 70. Protestant en vrijblijvend, dat gaat niet samen.

 71. De Bijbel is een weg om te gaan, geen stok om te slaan.
 72. Waren we nog maar gewoon Gereformeerd/Hervormd/Luthers.
 73. Voor mij is het besef heel belangrijk dat ik lid ben van een wereldwijde kerk.
 74. Het nieuwe liedboek is een zegen.
 75. Ik ga niet naar de kerk om bij te tanken, maar om God te eren.
 76. Ik lees elke dag in de Bijbel.
 77. Geen enkele politieke partijheeft mijn voorkeur.
 78. Ik haal mijn kerknieuws van internet.
 79. Het motto van de Protestantse kerk is ook mijn motto.
 80. De kerk moet niet zo tobben.

 81. Als je serieus genomen wilt worden moet je geloofwaardig spreken.
 82. Over 500 jaar vieren en gedenken we de kracht van de oecumenische beweging.
 83. Geloofwaardig zijn is beter dan geloofwaardig spreken.
 84. Leve de kerk.
 85. Iets is pas geloofwaardig als het het waard is om het te geloven.
 86. Seksueel misbruik is de kerk onwaardig.
 87. De kerk is me veel te zijig, ik verlang naar een stoere kerkgemeenschap.
 88. Voor mij is een diaconale kerk de kerk van de toekomst.
 89. Het protestantisme protesteert niet genoeg en laat alles maar op zijn beloop.
 90. Zusterschap is meesterschap.

 91. De band van kerk en Israël is onopgeefbaar.
 92. Het is goed dat de kerk het armoedeprobleem krachtig op de agenda zet.
 93. Ik kijk uit naar de nieuwe Kerkinformatie.
 94. We zouden Jezus Jeshua moeten noemen.
 95. 'Mijn' God bestaat niet.

 

 

Reacties   

#20 Henk Beens 30-01-2018 14:54
Een vriendin mailde me: Het lukraak al het verschrikkelijke in de wereld op Gods bordje leggen heb ik afgeleerd. Ik geloof niet meer in een God die dat zo beschikt heeft.
Blijkbaar heeft Hij geen zeggenschap over dat soort dingen. Hij heeft de aarde gewild en geschapen en nu loopt de schepping zijn eigen gang. Wij mogen Hem wel bidden om goddelijk vuur opdat wij de levens van anderen en onszelf kunnen verlichten.
#19 Désirée Bruggema 15-01-2018 12:33
Ik denk dat het inderdaad een veel beter idee is hier stellingen te plaatsen die ons wél aanspreken, Henk! Ik spaar ze ook en deel er ook een paar:

Ons zal niet gevraagd worden of we geloofd hebben, maar of we geloofwaardig (of barmhartig of…..) waren……

Geloof is een vogel die zingt als het nog donker is…..

Laat mij als een kleine vogel schuilen
Waar G’Uw vleugelen om mij slaat
#18 Désirée Bruggema 15-01-2018 12:32
Het is jammer van dit 'systeem' dat als je spontaan op de reactie van iemand reageert, je reactie niet automatisch wordt geplaatst. Daar kwam ik nu pas achter, dus nu alsnog mijn reactie van 10 januari op Henks stelling van die dag:
De stellingen van Henk spreken mij veel meer aan dan de 'echte' én de 'nieuwe' van Luther!
#17 Henk Beens 15-01-2018 11:23
In de afgelopen jaren heb ik citaten verzameld die indruk op me hebben gemaakt of die volgens mij nog steeds erg waar zijn. Twee ervan:
De kerk moet mensen in hun hart raken; ze aanspreken op hun gevoel en hun leegte opvullen.
Het geloof ontslaat je niet van zelf nadenken.
#16 Joke Kappner 11-01-2018 18:34
Wat een verrassende stelling, Henk Beens, Jezus die niet lachte. Zijn wij, zijn volgelingen, daarom vaak zo zwaar op de hand? Tot troost: Jezus hield wel van feesten (Kana!). Hij redt het feest zelfs. En een lekkere maaltijd wijst Hij ook niet af.
Overigens, als God lacht, is er voor ons mensen weinig reden tot vreugde: de Allerhoogste drijft dan de spot met ons.
#15 Henk Beens 10-01-2018 12:21
Ik waag het niet kritiek te hebben op de 95 stellingen.
.Wel heb ik een aantal citaten die ,mij aanspreken.
Mijn geloof moet op het leven lijken met pieken en dalen.
Het is een leefwijze. Economie en materie hebben niet het laatste woord.
Er staat in de Bijbel dat Jezus bedroefd was en nergens dat hij lachte. Dat vind ik wel jammer.
Ik ben liever een goed mens dan een goed gelovige.

.
#14 Joke Kappner 09-01-2018 16:26
Stelling 68, "Iedereen moet oefenen in geduld en tolerantie" ,klinkt misschien wel heel vroom, maar is in deze algemene vorm absolute kolder. Waarmee moet ik geduldig zijn? Met het laten doorgaan van seksueel misbruik bijvoorbeeld? Waarin moet ik tolerant zijn? In het niet weerspreken van intolerantie? Achter geduld en tolerantie kunnen zich heel wat angst en lafheid verbergen.
#13 Piet Beishuizen 07-01-2018 18:20
n.a.v. stelling 63: Maar het zal u niet ontgaan zijn, dat we tegenwoordig graag veel schuld en boete in ons verleden stoppen, zeker als het gaat om de contacten met de overzeese wereld (historicus Piet Emmer in Letter Geest van
6 januari 2018)
#12 piet beishuizen 14-12-2017 23:11
stelling 4 kan beter luiden
de preek was eens het hoogte punt in de kerkdienst
#11 Ineke Engel 11-12-2017 11:26
nr 68
Iedereen moet oefenen in geduld en tolerantie
Geduld en tolerantie helpen mij het leven te accepteren zoals het komt
Dan denk ik aan "de Matteus" : mein Jesu schweigt zu falchen Lügen stille , in verdrukking zweeg hij . Door stil te worden krijg ik ruimte voor goede gedachten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen