Lichtbron

Weg van geleidelijkheid
Heb je een vraag? Heb je een probleem? Hoe ga je op zoek naar een antwoord?

Veel mensen zoeken een antwoord met Google. Heb je een vraag? Met één druk op de knop geeft Google het antwoord. Met een smartphone op zak, heb je ook alle antwoorden op zak. Al die mensen die voortdurend gebogen zitten over hun smartphone, wat zoeken zij? Antwoorden op levensvragen? Contacten waardoor ze meetellen? Lijden zij aan FOMO, Fear Of Missing Out? De angst om iets te missen, de angst om er niet bij te horen. Is die angst te bestrijden met een smartphone? Wat eigen is aan de moderne media, is de snelheid. Het moet allemaal onmiddellijk en direct. Antwoorden op vragen, moeten direct tevoorschijn komen, contacten moeten onmiddellijk worden gelegd, anders is er iets mis. Dat het ook tijd kan kosten, voordat er een antwoord is, dat het soms geduld vraagt om op een antwoord te wachten, past daar niet zo goed bij.

Er zijn vragen en problemen waar we hulpverleners bij nodig hebben. Met de gezondheid bijvoorbeeld. Dat betekent vaak ook wachten, geduld oefenen voor de uitslag van een onderzoek er is, voor het duidelijk is of een medicijn het goede medicijn is. Zijn wij bereid dat geduld op te brengen? Zijn wij bereid vertrouwen te vinden in deze hulpverleners? En er zijn problemen die ver boven ons uitstijgen. Problemen in de wereld, aanslagen met geweld, oorlogssituaties, mensen die sterven van de honger, of vanwege gebrek aan medische zorg. Het antwoord op die problemen vinden we zeker niet op Google. Hoe gaan we daar mee om?

Jezus ging naar de woestijn, hij was daar veertig dagen lang, en daar ontmoette hij de duivel. Die duivel deed Hem voorstellen, om de problemen die Jezus tegenkwam op te lossen. Om de honger op te lossen, om de oorlog in de wereld op te lossen, en vrede te brengen, om macht te laten zien, en zomaar van het dak te springen, wat de zoon van God moet dat toch kunnen. De verleiding van de duivel zit in het bieden van pasklare oplossingen. De duivel geeft aan, dat de problemen in een handomdraai uit de wereld kunnen zijn. Ja, dat zouden we allemaal wel willen, zo maar in één keer, de problemen die we tegen komen oplossen en uit de wereld helpen. Maar Jezus wil die weg niet gaan. De weg die Jezus gaat, is de weg van geleidelijkheid, de weg van duurzaamheid. De weg van geduld, de weg van nadenken en zorgvuldig handelen.

Wij weten allemaal heel goed, dat er nu eenmaal problemen zijn, die niet zomaar in een handomdraai zijn op te lossen. Problemen met de gezondheid vragen vaak een lange adem, een weg van veel geduld, een weg van jezelf toe vertrouwen aan hulpverleners, een weg van de regie uit handen geven. Dat geduld op brengen valt vaak niet mee, dat is de harde werkelijkheid van dit leven. Problemen op het gebied van wereldvrede, wij zouden wel willen dat het werd opgelost, maar ook die vragen om veel geduld, om veel diplomatie. Wat kunnen wij daar aan doen? Er zijn wel degelijk dingen die in ons vermogen liggen. Als buitenlanders worden aangewezen als de oorzaak van problemen, kunnen wij die buitenlanders opzoeken, we kunnen met ze gaan praten, we kunnen thee drinken. Dat is een belangrijke stap, om minder bang voor ze te zijn, om de angst weg te nemen. Het kan heel ontwapenend zijn, om gewoon met elkaar te praten. Het is een begin, van een lange weg. Als er ruzies en conflicten zijn, wordt er wel gezegd, o daar is nooit een uitweg te vinden. Toch een stap zetten vraagt dan moed. Het is nodig dat je je over je eigen afkeer heen zet. Dat is vaak moeilijk. Maar toch is ook dat een eerste stap. Geduld opbrengen, moed opbrengen, dat is nodig als je de weg van geleidelijkheid wil gaan.

Jezus laat zien daar in de woestijn, dat Hij weet dat pasklare oplossingen niet de realiteit van dit leven zijn. Hij weet dat wij, die realiteit ervaren. Jezus laat zien, dat geduld en moed nodig zijn, om te volharden, die weg van geleidelijkheid te gaan. Jezus zocht niet op Google naar een antwoord, Hij zocht een antwoord, in de weg van geleidelijkheid en geduld. Hij zocht een antwoord in de liefde van God. Wij mogen ons toevertrouwen aan de liefde van God. Want dan kunnen wij blijven geloven, dat vrede komt. De tijd voor Pasen, is een tijd om stil te staan bij die weg van geleidelijkheid. Om met elkaar dat geduld te oefenen en die moed te vinden. Het is fijn dat niet alleen te hoeven doen, maar om samen met elkaar die oefening op te brengen.

Mirjam van Nie