Klok

Klok en wijzer

Eens kwam er, zo las ik in een verhaal, een oude man bij de klokkenmaker. Hij vroeg aan de klokkenmaker: "Kun je alsjeblieft deze twee wijzers voor me in orde maken? Ze geven de tijd niet meer goed weer". En hij haalde de twee wijzers uit zijn jaszak en liet ze aan de klokkenmaker zien.

"Maar waar is je klok dan?" vroeg de klokkenmaker. "Die is thuis in de woonkamer aan de muur", zei de man. "Als ik je klok niet heb, kan ik die ook niet repareren" zei de klokkenmaker. "Maar met de klok is niets mis", zei de man, "het zijn alleen de wijzers die de verkeerde tijd aangeven, en die heb ik dus meegebracht om te repareren. De klok wil je toch alleen maar hebben om een hoge rekening te kunnen schrijven", sprak de man, verliet de winkel en ging woedend naar huis. - Ja, en het is niet meer goedgekomen tussen de man en de klokkenmaker, zoals zich laat raden. Volgens de man is de klokkenmaker onwillig om te repareren. Volgens de klokkenmaker is de man stom en snapt niet hoe het zit met de klok en de wijzers.

Het nieuwe jaar is begonnen. Ieder van ons heeft nu 8760 uren gekregen (verminder met de uren die het jaar oud is als u dit leest) die horen bij "2018". Die uren vullen wij allen met leven. Hoe doe je dat? Je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt kijken naar de buitenkant: wat geven de wijzers weer, wat ziet men aan of van mij, en is dat wat ik wil dat er zichtbaar is? Als er iets mis is ga je misschien buigen aan de wijzers, of je zou willen dat er wat anders zichtbaar zou zijn. Je kunt ook de aandacht richten op het uurwerk. Dat is de plek waar de beslissingen vallen over hoe je leeft, en hoe je een nieuw jaar tegemoet gaat.

Ik wens u en ons allen dat we in het komende jaar de tijd vinden om te zorgen dat we leven van binnenuit, dat we kunnen doen wat ons hart ons ingeeft. Misschien moet je daar wel de tijd voor nemen, want zorgen dat het van binnen goed zit is inderdaad "duurder", in de zin van: het kost meer moeite om daaraan te werken dan bij de buitenkant te blijven en je alleen af te vragen wat anderen van je kunnen zien. Maar het is zoveel effectiever! Met ons hart kunnen we ons afstemmen op de stem van God. Als je zorgt dat je van binnen "goed tikt" hoef je je niet druk te maken over de buitenkant.

Jan-Hendrik Kip