Deze psalm wordt vaak gelezen op de Oudejaarsavond. Waarom wordt deze psalm op Oudejaarsavond gelezen? Wat is het specifieke van deze psalm dat hier sprake zou kunnen zijn van een relatie met het einde van het jaar? Of is het meer een traditie, die uiteraard wel ergens moet zijn begonnen.
Ouderdom en vergankelijkheid komen het meeste voor in de berijming van psalm 90 en wel in de verzen 3,4,5,6 en 7, dus vijf keer. In het gehele berijmde psalmenboek ook nog eens vijf keer. Dus psalm 90 is wel dominant als het gaat over vergankelijkheid en ouderdom; ligt daar de relatie?
De psalm wordt op naam gezet van Mozes, de man Gods. Het is enige psalm die op zijn naam is gesteld. Er komen meer liederen en gebeden voor die op zijn naam zijn gesteld, maar dan in andere bijbelboeken.