Zondag 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd

Veertigdagen tijd - zondag 1

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding  en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele orchidee - zij schittert boven de stenen en het zand  van de woestijn.

 

Zondag 12 maart, tweede zondag van de veertigdagentijd

Veertigdagen tijd - zondag 2
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes  ontvangt  de tien leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere  ervaring en ontmoeting die ze  vast willen houden.

In de schikking  zien we de witte amaryllis als beeld daarvan.De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel  mee te nemen in het denken en doen.

 

Zondag 19 maart, derde zondag van de veertigdagentijd

Veertigdagen tijd - zondag 3

Een verbeelding van het kwade dat leidt tot gespletenheid en verbeelding van het goede dat leidt tot verbondenheid.

Aan één kant een stukje woestenij: doornige takken en gespleten stenen, aan de andere kant de bijbel als leidraad en uitlopende takken als teken van leven.

 

Zondag 26 maart, vierde zondag van de veertigdagentijd

Veertig dagen tijd - zondag 4

Delen in overvloed.
Jezus verzocht de menigte in het gras te gaan zitten en verdeelde het brood onder de mensen.

Deze vierde zondag in de veertig-dagen tijd is de keur roze.

Het licht van Pasen breekt door.

 

Zondag 2 april, vijfde zondag van de veertigdagentijd

Veertigdagen tijd - zondag 5


Beproeving, naar het leven staan.

Mensen in de menigte rondom Jezus stelden hem op de proef door het stellen van allerlei vragen.

Sommigen waren het niet eens met hem, raapten stenen op om naar hem toe te gooien
.

Zondag 9 april, zesde zondag van de veertigdagentijd

Veertigdagen tijd - zondag 6


Als koning de weg gaan, nederig en zachtmoedig.

De intocht in Jeruzalem.

Zij trokken takken van de palmbomen, gingen Jezus tegemoet en riepen “ Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël “.

Donderdag 13 april, Witte Donderdag

Witte DonderdagJezus deelt voor de laatste keer de maaltijd met zijn leerlingen.

Tijdens de maaltijd staat Hij op en wast de voeten van de leerlingen.

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag

Goede vrijdag
Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.

Zaterdag 15 april, Paaswake

PaaswakeWe bevinden ons nog in de schaduw van Jezus' Kruisdood.

We lezen  verhalen over opstanding en voorzichtig  breekt het licht van Pasen  door.

Zondag 16 april, Eerste Paasdag

Paasmorgen


Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.

We  mogen deelgenoot worden van de kracht  van de Opgestane Heer.

Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.